Меню сайту
Фотогалерея

Всі фото
Погода в Понінці
 

Методична комісія будівельних професій

 

Склад комісії:

1. Бадрак Андрій Оліянович – майстер виробничого навчання;

2. Іщук Володимир Миколайович – майстер виробничого навчання;

3. Одюшин В’ячеслав Петрович – викладач спецдисциплін;

4. Леонець Віталій Олександрович - майстер виробничого навчання;              

5. Романюк Микола Євгенович – викладач спецдисциплін;

6. Ярошенко Сергій Дмитрович – майстер виробничого навчання;

7. Андрушко Ігор Олександрович – майстер виробничого навчання.

 Проблема, над якою працює методична комісія будівельних професій:

« Ефективність впровадження новітніх технологій на уроках виробничого та теоретичного навчання»

 

 

Робота методичної комісії за жовтень 2018-2019 н.р.

12 жовтня 2018 року методична комісія будівельних професій, яку представляли майстри виробничого навчання Леонець В.О. і Андрушко В.О., прийняли участь в  профорієнтаційному заході "Подорож в світ професій" для учнів ЗОШ району. Майстрами виробничого навчання було проведено ряд майстер-класів по виготовленню столярних виробів. Захід був проведений в міському Будинку культури Полонською районною філією Хмельницького обласного центру зайнятості.

Метою заходу стало надання допомоги у професійному самовизначенні молоді, зміцнення позицій молоді на ринку праці, формування усвідомленого підходу до вибору професій.

    

Робота методичної комісії за вересень 2018-2019 н.р.

Впродовж вересня місяця 2018 року відбулося два засідання методичної комісії  викладачів та майстрів виробничого навчання професії «Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій». На засіданні було розглянуто та погоджено план роботи методичної комісії на навчальний рік, погоджено поурочно-тематичні плани, переліки і плани навчально-виробничих робіт на 2018-2019 навчальний рік. Також було розглянуто комплект навчально-програмної документації для підготовки кваліфікованих робітників з професії столяр будівельний; монтажник гіпсокартонних конструкцій. З усіма членами методичної комісії було обговорено інструкції щодо ведення ділової документації. Згідно плану роботи методичної комісії було затверджено теми методичних розробок та графік проведення відкритих уроків.
Розглядалося питання участі в конкурсі учнівських проектів «Енергоефективність у моїй професії».

   

26 вересня 2018 року відповідно до  навчальної програми з виробничого навчання з професії столяр будівельний, майстрами виробничого навчання Бадраком Андрієм Оліяновичем та Леонцем Віталієм Олександровичем було проведено екскурсію на виробництво.
Під час екскурсії учні групи змогли познайомитися з новою технікою, новітніми виробничими технологіями по виготовленню столярних виробів, передовим досвідом новаторів виробництва, новими вимогами до фахівців в галузі деревообробки.

    
      

Робота методичної комісії за травень-червень 2017-2018 н.р.

19 червня 2018 року, відповідно до робочого навчального плану, комісією у складі: голови комісії – директор центру Романюк М.Є., членів комісії - заступника директора Багінської Н.Г., старшого майстра Полодюка Л.Ю., викладача професійно-теоретичної підготовки Одюшина В.П., майстра виробничого навчання Андрушка І.О., було проведено поетапну державну кваліфікаційну атестацію учнів групи №17 за професією «Столяр будівельний» 3-го розряду. Під час проведення атестації  учні групи підтвердили свої знання та вміння на присвоєння кваліфікації столяр будівельний 3-го розряду.

 

20 червня 2018 року з метою визначення рівня знань, умінь та навичок, отриманих учнями під час навчання та ступеню оволодіння професією, було проведено державну кваліфікаційну атестацію учнів групи №37, які навчалися за професією «Столяр будівельний. Монтажник  гіпсокартонних конструкцій». Державну кваліфікаційну комісію очолив заступник директора ТОВ «Понінківська КПФ-Україна» Музика С.В.

На ДКА випускники представили свої дипломні роботи. В них відображені питання, які дали можливість проконтролювати уміння учнів застосовувати на практиці теоретичні знання з урахуванням реальних виробничих умов.

Захист дипломних робіт пройшов успішно, учні продемонстрували високий професійний рівень. За результатом ДКА учням було присвоєно відповідні розряди.

  

Робота методичної комісії за березень-квітень 2017-2018 н.р.

12 березня 2018 року у 37 групі, професія – монтажник гіпсокартонних конструкцій була проведена атестація з предмету «Технологія монтажу гіпсокартонних конструкцій». Комісія у складі: голови комісії – директора центру – Романюка М.Є., членів комісії – заступника директора з навчально-методичної роботи Тютюнника О.О. та викладача предметів професійно-теоретичної підготовки Одюшина В.П., зазначила, що переважна кількість учнів виявила достатній рівень знань. Аналіз відповідей показав, що учні добре засвоїли програмний матеріал, оволоділи основними поняттями з предмету, знають основні технологічні відомості з предмету «Технологія монтажу гіпсокартонних конструкцій». 

  

Робота методичної комісії за січень-лютий 2017-2018 н.р.

16 лютого 2018 року, відповідно до робочого навчального плану, комісією у складі: голови комісії – заступника директора з НВР Багінської Н.Г., членів комісії – старшого майстра Полодюка Л.Ю., методиста ліцею Грабовської Л.В., викладача професійно-теретичної підготовки Одюшина В.П., майстра виробничого навчання Іщука В.М., було проведено поетапну державну кваліфікаційну атестацію учнів групи №27 за професією «Столяр будівельний» 4-го розряду». Під час проведення атестації всі учні групи підтвердили свої знання та вміння на присвоєння робітничого розряду.

 

  

Аналіз роботи методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання  професій

«Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій»

за  І семестр 2017-2018 навчальний рік

    Методична комісія працювала над методичною темою: «Підвищення ефективності уроків виробничого та теоретичного навчання шляхом раціонального використання форм і методів навчання».
     За І семестр 2017-2018 навчального року було проведено 4 засідання методичної комісії, на яких розглядалися питання вдосконалення та покращення  організації методичної роботи з будівельних професій. Також на них були розглянуті та схвалені  навчальні плани та програми, графіки відкритих уроків. Постійно проводилася робота щодо покращення комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, вивчалися та розроблялися шляхи впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій.
На засіданнях методичної комісії заслуховувались теоретичні питання та відпрацьовувались практичні завдання. Майстри вивчали навчальні програми, підручники, посібники; заслуховували і обговорювали доповіді з актуальних питань навчання і виховання учнів; оглядали нові надходження психолого-педагогічної та методичної літератури.
    Кожен член комісії працював над індивідуальною методичною проблемою, планував проведення відкритих уроків та позакласних заходів, доповідей, виступів. Також приймали участь у засіданнях обласних методичних секцій.
      Згідно плану були проведені і обговорені відкриті уроки:
«Механізація та автоматизація виробництва столярно-будівельних виробів» (Романюк М.Є.) 
 «Пиляння деревини» (Іщук В.М.)
«Установка дверних та віконних приборів» (Бадрак А.О.)

    Підготовлені членами комісії доповіді: «Новітні технології проведення сучасного уроку теоретичного навчання» - Романюк М.Є., «Формування особистості учня шляхом інтерактивного навчання на уроках теоретичного навчання» - Одюшин В.П., «Організація робочих місць учнів в навчальних майстернях» - Іщук В.М., «Робота майстра виробничого навчання з організації технічної творчості учнів» - Бадрак А.О., «Розвиток особистості учня на уроках виробничого навчання» - Ярошенко С.Д.
    Проведено засідання круглого столу «Шляхи підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників з професії «Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій», на якому обмінялись досвідом майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки.
Розглянуто і обговорено завдання для поетапної атестації учнів групи 37 з  професії «Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій».
Прийнято участь в громадському обговоренні проекту стандарту професійної (професійно-технічної освіти) з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій».
    Були проведені директорські контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання, зроблений аналіз та розроблені заходи по ліквідації прогалин в знаннях учнів.
    Розроблено  комплекти навчально-програмної документації для підготовки кваліфікованих робітників з професії: 7124 Столяр будівельний. 7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій. В кінці І семестру проведений аналіз роботи методичної комісії, аналіз підготовки кабінетів і лабораторії до ІІ навчального семестру.
    Було проведено моніторингове дослідження стану підготовки кваліфікованих робітників з професії столяр будівельний, монтажник гіпсокартонних конструкцій.
    Розглянуто план роботи методичної комісії на ІІ семестр 2017-2018 навчального року.

 

Робота методичної комісії за грудень 2017-2018 н.р.

    15 грудня 2017 року, відповідно до робочого навчального плану, комісією у складі: голови комісії – заступника директора Багінської Н.Г., членів комісії – старшого майстра Полодюка Л.Ю., викладача професійно-теоретичної підготовки Одюшина В.П., майстрів виробничого навчання Бадрака А.О. та Приймака В.В., було проведено поетапну державну кваліфікаційну атестацію учнів групи № 37 за професією «Монтажний гіпсокартонних конструкцій» 3-го розряду. Під час проведення атестації всі учні групи підтвердили свої знання та вміння на присвоєння кваліфікації монтажника гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду. Рішенням кваліфікаційної комісії всім учням групи № 37, професія «Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій» присвоєно 3-й розряд монтажника гіпсокартонних конструкцій.

    

Робота методичної комісії за листопад 2017-2018 н.р.

     30 листопада 2017 року у 37 групі, професія – столяр будівельний була проведена атестація з предмету «Технологія столярних робіт». Комісія у складі: голови комісії – директора центру – Романюка М.Є., членів комісії – заступника директора з навчально-методичної роботи Тютюнника О.О. та викладача предметів професійно-теоретичної підготовки Одюшина В.П., зазначила, що переважна кількість учнів виявила достатній рівень знань. Аналіз відповідей показав, що учні добре засвоїли програмний матеріал, оволоділи основними поняттями з предмету, знають основні технологічні відомості з предмету «Технологія столярних робіт». 

 

  

  

Робота методичної комісії за жовтень 2017-2018 н.р.

        24 жовтня 2017 року було проведено засідання методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання професії "Столяр будівельний. Монтажник  гіпсокартонних конструкцій" на якому були розглянуті наступні питання:

  1. Розгляд та затвердження переліку письмових атестаційних  робіт та переліку пробних кваліфікаційних робіт з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій 3 розряду, група № 37.
  2. Обговорення методики проведення уроків виробничого навчання.
  3. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим майстрам.
  4. Розгляд та затвердження екзаменаційних білетів з предмету «Технологія столярних робіт»
  5. Корекція планів самоосвітньої роботи.

 

 

Робота методичної комісії за вересень 2017-2018 н.р.

    На протязі вересня місяця 2017 року відбулося два засідання методичної комісії  викладачів та майстрів виробничого навчання професії «Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій». На засіданні було розглянуто та погоджено план роботи методичної комісії на навчальний рік, погоджено поурочно-тематичні плани, переліки і плани навчально-виробничих робіт на 2017-2018 навчальний рік. Також було розглянуто комплект навчально-програмної документації для підготовки кваліфікованих робітників з професії столяр будівельний; монтажник гіпсокартонних конструкцій і варіативний модуль з предмету «Технології». З усіма членами методичної комісії було обговорено інструкції щодо ведення ділової документації. Згідно плану роботи методичної комісії було затверджено теми методичних розробок та графік проведення відкритих уроків.

 

Робота методичної комісії за жовтень 2016-2017 н.р.

15 жовтня 2016 року в смт Понінка на міському стадіоні відбувся Перший всеукраїнський профорієнтаційний захід «Місто професій». На цьому профорієнтаційному інтерактивному заході ліцей представляв голова методичної комісії Одюшин В.П., майстри виробничого навчання Іщук В.М., Бадрак А.О., Ярошенко С.Д. разом з учнями: 37 групи – Андрушком Ігорем та 27 групи – Лиськом   Віталієм, які пропагували професію – столяр будівельний. Під час проведення ними майстер-класу кожний школяр виконав свої професійні обов’язки майбутньої професії. Проведення майстер-класу подарувало школярам та їхнім батькам багато позитивних емоцій, а найголовніше, що майбутні робітники спробували себе в ролі столяра.

 

Робота методичної комісії за вересень 2015-2016 н.р.

4 вересня 2016 року відбулось засідання методичної комісії. 

На засіданні методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання професій «Муляр. Лицювальник-плиточник»,  «Столяр будівельний. Виробник художніх виробів з лози», «Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій» було розглянуто питання впровадження в навчальний процес нових навчальних програм з підготовки кваліфікованих робітників з професії  «Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

В рамках засідання методичної комісії було проведено школу молодого педагога з метою надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим педагогам в плануванні переліків навчально-виробничих робіт та підготовки до уроків виробничого навчання відповідно до нових робочих навчальних програм.

В засіданні методичної комісії  прийняла участь методист ліцею Грабовська Л.В.

Звіт про роботу методичної комісії за 2015-2016 н.р.

За період роботи методичної комісії будівельних професій було проведено 10 засідань, на яких розглядалися питання вдосконалення та покращення  організації методичної роботи з будівельних професій.

Було розглянуто питання впровадження в навчальний процес нових навчальних програм з підготовки кваліфікованих робітників з професій «Муляр. Лицювальник-плиточник», «Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

Головою методичної комісії Одюшиним В.П. було проведено майстер-клас для учнів та майстрів виробничого навчання з професії муляр.

Майстром виробничого навчання Бадраком А.О. було проведено відкритий урок виробничого навчання на тему: «Довбання наскрізних і ненаскрізних гнізд, перпендикулярних і похилих до поверхні деталі за допомогою долота і стамески».

Майстром виробничого навчання Ярошенко С.Д. було проведено відкритий урок виробничого навчання на тему: «Склеювання деревини».

Викладачем професійно-теоретичної підготовки Одюшиним В.П. проведено відкритий урок з матеріалознавства з професії  столяр будівельний на тему: «Дерев'яні заготовки».

На протязі навчального року надавалася методична допомога малодосвідченим майстрам виробничого навчання в питанні організації та проведенні уроків виробничого навчання, як в методичному так і в професійному плані.

Робота методичної комісії за червень 2015-2016 н.р.

21 червня 2016 року з метою визначення рівня знань, умінь та навичок, отриманих учнями під час навчання та ступеню оволодіння професією, було проведено державну кваліфікаційну атестацію учнів групи №37, які навчалися за професією «Столяр будівельний. Виробник художніх виробів з лози». Державну кваліфікаційну комісію очолив заступник директора ТОВ «Понінківська КПФ» Музика С.В.

 

На ДКА випускники представили свої дипломні роботи. В них відображені питання, які дали можливість проконтролювати уміння учнів застосовувати на практиці теоретичні знання з урахуванням реальних виробничих умов. Також були представлені макети виробів з професії столяр будівельний, натуральні вироби з професії – виробник художніх виробів з лози, креслення.

 

Захист дипломних робіт пройшов успішно, учні продемонстрували високий професійний рівень. За результатом ДКА учням було присвоєно відповідні розряди.

Робота методичної комісії за квітень 2015-2016 н.р.

15 квітня 2016 року, відповідно до робочого навчального плану, комісією у складі: голови комісії – заступника директора з НВР Багінської Н.Г., членів комісії – методиста ліцею Грабовської Л.В., викладачів професійно-теретичної підготовки Бабич Л.А. та Одюшина В.П., майстра виробничого навчання Приймака В.В., було проведено поетапну державну кваліфікаційну атестацію учнів групи №16 за професією «Муляр» 4-го розряду». Під час проведення атестації всі учні групи підтвердили свої знання та вміння на присвоєння кваліфікації муляра 4-го розряду. Рішенням кваліфікаційної комісії всім учням групи №16 мулярів присвоєно 4-й розряд муляра.

Робота методичної комісії за березень 2015-2016 н.р.

18 березня 2016 року у 16 групі мулярів була проведена атестація з предмету «Технологія кам’яних робіт». Комісія у складі: голови комісії – заступника директора з НВР – Багінської Н.Г., членів комісії – викладачів професійно-теоретичної підготовки Бабич Л.А. та Одюшина В.П., зазначила, що переважна кількість учнів виявила достатній рівень знань. Аналіз відповідей показав, що учні добре засвоїли програмний матеріал, оволоділи основними поняттями з предмету, знають основні технологічні відомості з предмету «Технологія кам’яних робіт». 

Робота методичної комісії за лютий 2015-2016 н.р.

15 лютого 2016 року, відповідно до робочого навчального плану, комісією у складі: голови комісії – заступника директора з НВР Багінської Н.Г., членів комісії – методиста ліцею Грабовської Л.В., викладачів професійно-теретичної підготовки Бабич Л.А. та Одюшина В.П., майстра виробничого навчання Приймака В.В., було проведено поетапну державну кваліфікаційну атестацію учнів групи №16 за професією «Муляр» 3-го розряду». Під час проведення атестації всі учні групи підтвердили свої знання та вміння на присвоєння кваліфікації муляра 3-го розряду. Рішенням кваліфікаційної комісії всім учням групи №16 мулярів присвоєно 3-й розряд муляра.

 

  -->

Форма входу
Наша адреса
 Хмельницька обл.
Полонський р-н.
м. Полонне, вул. Юзькова, 48
смт. Понінка, вул. Пермоги, 37
Наші контакти
Телефони:
(03843) 7-12-93 - Секретар
(03843) 3-25-06 - Секретар
(03843) 7-12-98 - Директор
(03843) 3-25-06 - Директор
(03843) 7-12-94 - Бухгалтерія
(03843) 3-10-78 - Бухгалтерія
(03843) 7-20-66 - Гуртожиток
(03843) 3-22-60 - Гуртожиток
Факс:
(03843) 7-12-93
(03843) 3-25-06

ppal035@ukr.net
Календар
«  Грудень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук
Друзі сайту
Друзі сайту
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET