Меню сайту
Фотогалерея

Всі фото
Погода в Понінці

 

Методична комісія майстрів виробничого навчання та викладачів електротехнічних професій та професій папероробної промисловості.

 

Проблема над якою працює методична комісія:

 «Впровадження в практику роботи нових форм і методів навчання»

 

Плакса Володимир Васильович

  

Голова методичної комісії 

Майстер виробничого навчання

Викладач професійно – теоретичної підготовки з професії: Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтер з обслуговування підстанції.

Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації.

Тютюнник Олександр Онисійович

Заступник директора з НВихР

  Викладач професійно – теоретичної підготовки з професії: Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Електромонтер з обслуговування підстанції.

Богуш Ігор Леонідович

  Майстер виробничого навчання

  Викладач професійно – теоретичної підготовки з професії: Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтер з обслуговування підстанції. 

Кошовий Анатолій Петрович

  Майстер виробничого навчання з професії: Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтер з обслуговування підстанції.

Плакса Андрій Володимирович

Майстер виробничого навчання з професії: Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтер з обслуговування підстанції.
Полодюк Леонід Юрійович

Старший майстер

Викладач професійно – теоретичної підготовки з професії: Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка).

 
Свінціцька Людмила Владиславівна

Майстер виробничого навчання з професії: Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка).

Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації.

 
Грінчук Віра Мечиславівна

Майстер виробничого навчання з професії: Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар). Контролер целюлозно-паперового виробництва.

Машиніст гофрувального агрегата.


 
Рубеж Тетяна Володимирівна

Викладач професійно – теоретичної підготовки з професії: Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар). Контролер целюлозно-паперового виробництва.

Машиніст гофрувального агрегата.

 


 

 

Робота методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання електротехнічних професій та професій папероробної промисловості за 2017-2018 навчальний рік

  За 2017-2018 навчальний рік було проведено 10 засідань методичної комісії. На них розглядалися питання які стосуються вдосконаленню та покращенню організації методичної роботи.

  Було проведено розгляд програмної документації та ознайомлення членів методичної комісії з новими нормативними документами. Обговорювалася тематика відкритих уроків та методичних розробок.

  Розроблено та впроваджено регіональний компонент в навчальні плани та програми. На протязі 2017-2018 навчального року постійно проводилася робота над створенням КМЗ професій методичної комісії.

  Виконана робота по створенню навчально-плануючої документації з професій: Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтер з обслуговування підстанції. Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар). Машиніст гофрувального агрегата.

  Були проведені засідання методичної комісії на тему:

– Організація та підготовка до атестації педагогічних працівників ліцею у 2017-2018 навчальному році.

– Модернізація навчальної та матеріально – технічної бази професій методичної комісії.

– Обмін досвідом. Вивчення, узагальнення і поширенню кращого педагогічного досвіду.

– Форми і методи розвитку технічного мислення учнів на уроках теоретичного та виробничого навчання

  Члени методичної комісії приймали участь в обласних семінарах для ІПП електрорадіотехнічних професій на тему: «Шляхи підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників» та «Модульно-компетентнісний підхід як важливий чинник якісної підготовки кваліфікованих робітників з електрорадіотехнічних професій».

  Голова методичної комісії приймав участь в засіданні обласної робочої групи тема якого була «Складання авторських робочих програм з професійної підготовки за державними стандартами професійно-технічної освіти на модульно-компетентністній основі».

  Також на протязі звітного періоду було організовано виробничу практику та проведено поетапну атестацію у групах.

  По закінченню навчального року був здійснений аналіз рівня досягнень учнів та відвідування уроків.

Робота  методичної комісії за 
за квітень 2017 – 2018 н.р.

1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:
   1.1 Аналіз стану комплексно-методичного забезпечення кабінетів та майстерень. Розробка рекомендацій щодо його поліпшення.

     1.2 Форми і методи розвитку технічного мислення учнів на уроках теоретичного та виробничого навчання.

2. Організація та проведення заходу Дня відкритих дверей».

3. Обговорення та аналіз відвідування уроків теоретичного та виробничого навчання учнями груп № 11, 15, 21, 24, 35. 
 

Робота  методичної комісії за 
за січень – березень  2017 – 2018 н.р.

1. Розгляд програмної документації та ознайомлення з новими нормативними документами на ІІ семестр навчального року.

2. Проведення анкетування для педагогів, що атестуються. Оцінювання власної педагогічної діяльності.

3. Обмін досвідом: «Вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду».

4. Організація та проведення профорієнтаційної роботи.

5. Робота по створенню комплексних кваліфікаційних завдань професій методичної комісії.

6. Організація та проведення поетапної атестації в групі № 24.

7. Організація проведення державної кваліфікаційної атестації  та випуску в групі № 25.
 

Робота методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання
електротехнічних професій та професій папероробної промисловості
за  І семестр 2017-2018 навчального року

    За І семестр 2017-2018 навчального року було проведено 4 засідання методичної комісії. На них розглядалися питання які стосуються вдосконаленню та покращенню  організації методичної роботи.
    Було проведено розгляд програмної документації та ознайомлення членів методичної комісії з новими нормативними документами. Обговорювалася тематика відкритих уроків та методичних розробок.
    Розроблено та впроваджено регіональний компонент в навчальні плани та програми. На протязі І семестру постійно проводилася робота над створенням КМЗ професій методичної комісії.
    Виконана робота по створенню навчально-плануючої документації з професій: Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтер з обслуговування підстанції. Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар). Машиніст гофрувального агрегата.
    Було проведено засідання методичної комісії на тему:  «Організація та підготовка до атестації педагогічних працівників ліцею у 2017-2018 навчальному році».
    24 жовтня голова методичної комісії прийняв участь в обласному семінарі для ІПП електрорадіотехнічних професій на тему: «Шляхи підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників» та був співдоповідачем по даній темі.
    Також на протязі звітного періоду було організовано виробничу практику та проведено поетапну атестацію у групах № 35 та 25.
    По закінченню навчального року був здійснений аналіз рівня досягнень учнів та відвідування уроків у І семестрі.

Робота  методичної комісії за 
за вересень – жовтень  2017 – 2018 н.р.


1. Розгляд програмної документації та ознайомлення з новими нормативними документами

2. Обговорення тематики відкритих уроків та методичних розробок

3. Розробка та впровадження регіонального компоненту в навчальні плани та програми

4. Обговорення інструкції щодо ведення журналів

5. Організація роботи із молодими і малодосвідченими викладачами і майстрами в/н.

6. Робота над створенням КМЗ професії.

7. Про організацію і проведення атестації педагогічних працівників ліцею у 2017-2018 навчальному році.

8. Участь в обласному семінарі для ІПП електрорадіотехнічних професій «Шляхи підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників».

9. Робота по створенню навчально-плануючої документації з професій методичної комісії.
 

Робота  методичної комісії

за квітень – травень  2016 – 2017 н.р.

1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:
     – Розвиток технічного мислення на уроках теоретичного та виробничого навчання;
     – Обладнання та оснащення навчальних кабінетів та виробничих майстерень.
        Обмін досвідом.
2. Аналіз стану КМЗ кабінетів та розробка рекомендацій щодо його поліпшення.
3. Обговорення та аналіз відвідування уроків в групах № 11, 14, 15, 25, 35.
4. Організація проведення державної підсумкової атестації.
5. Організація проведення виробничої практики в групах № 14 та № 35.
6. Організація та участь в обласному конкурсі фахової майстерності з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».

 
 

 

Робота  методичної комісії

за І семестр  2016 – 2017 н.р.

1. Розробка навчально – плануючої документації професій:

–  Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка).

    Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації.

на базі загальної середньої освіти

 

– Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар).

   Машиніст гофрувального агрегата.

на базі загальної середньої освіти

– Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування.

   Електромонтер з обслуговування підстанції.

на базі повної загальної середньої освіти

2. Робота по налагодженню зв’язків з організаціями та підприємствами з метою вивчення можливостей надання робочих місць учням випускних груп та для проходження виробничої практики.

3. Робота над оновленням комплексних кваліфікаційних завдань по професіях методичної комісії.

4. Обговорення плану робіт по модернізації навчальної та матеріально-технічної бази професій методичної комісії. Робота по створенню лабораторії з професії – Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації.

5. Розгляд програмної документації та ознайомлення з новими нормативними документами. Обговорення тематики відкритих уроків та методичних розробок.

Розробка та впровадження регіонального компоненту в навчальні плани та програми.

6. Організація роботи з молодими викладачами та майстрами виробничого навчання.

7. Організація та підготовка  проведення поетапної атестації педагогічних працівників методичної комісії у 2016–2017 навчальному році.

8. Участь в обласному семінарі ІПП електрорадіотехнічних професій.

Участь в урочистостях з нагоди Дня працівників целюлозно-паперової промисловості та Дня селища.

9. Проведення моніторингу рівня досягнень та відвідування уроків учнями у І семестрі 2016 – 2017 н.р.

Робота  методичної комісії за вересень – жовтень 2016 р.

1. Розгляд програмної документації та ознайомлення з новими нормативними документами.

2. Обговорення тематики відкритих уроків та методичних розробок.

3. Розробка та впровадження регіонального компоненту в навчальні плани та програми.

4. Організація роботи з молодими викладачами та майстрами виробничого навчання.

5. Організація проведення поетапної атестації у групах  № 25 та 35.

6. Організація та підготовка  проведення поетапної атестації педагогічних працівників методичної комісії у 2016–2017 навчальному році.

7. Участь в обласному семінарі ІПП електрорадіотехнічних професій.

8. Участь в урочистостях з нагоди Дня працівників целюлозно-паперової промисловості та Дня селища. 

Робота методичної комісії за квітень 2016р.

1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

  1.1 Форми і методи розвитку технічного мислення учнів на уроках теоретичного та виробничого навчання.

  1.2 Аналіз відвідування учнями уроків у групах № 14,15,25,31,45.

2. Організація проведення атестаційної експертизи у групах № 31 та 45.

3. Організація проведення профорієнтаційної роботи в навчальних закладах.

4. Організація проведення заходу – День відкритих дверей.

 

Робота методичної комісії за березень 2016р.

1. Обмін досвідом: Впровадження в практику роботи сучасних педагогічних технологій.

2. Організація та проведення поетапної атестації у групі № 14.

3. Робота по створенню та оновленню комплексних кваліфікаційних завдань з професій методичної комісії.

4. Організація та проведення поетапної атестації у групі № 45.

5. Робота по розробці стандарту з професії: Машиніст гофрувального агрегата.

Робота методичної комісії за лютий 2016р.

1. Обмін досвідом: Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду.

2. Обговорення організації проведення профорієнтаційної роботи.

3. Організація проведення виробничої практики у групі № 45.

4. Робота по створенню та оновленню комплексних кваліфікаційних завдань з професій методичної комісії.

5. Організація проведення Державної кваліфікаційної атестації у групі № 21.

 

Робота методичної комісії за січень 2016р.

1. Розгляд та обговорення навчально-плануючої документації на ІІ семестр 2015-2016 навчального року.

2. Організація проведення поетапної атестації у групах  № 21 та 31.

3. Організація роботи з молодими викладачами та майстрами виробничого навчання.

4. Робота по створенню та оновленню комплексних контрольних завдань з професій методичної комісії.

5. Проведення анкетування для педагогів що атестуються. Оцінювання власної педагогічної діяльності.

Робота методичної комісії за грудень 2015р.

1. Організація проведення директорських контрольних робіт.

2. Організація проведення виробничої практики у групі № 31.

3. Аналіз рівня досягнень учнів та відвідування уроків у І семестрі 2015 – 2016 навчального року

4. Робота по створенню та оновленню комплексних кваліфікаційних завдань з професій методичної комісії.

 

  

Робота методичної комісії за листопад 2015р.

1. Розгляд та обговорення плану робіт по модернізації навчальної та матеріально – технічної бази професій методичної комісії

2. Організація та проведення конкурсу фахової майстерності. Розробка та обговорення завдань.

3. Робота по налагодженню зв'язків з організаціями і підприємствами з метою вивчення можливостей надання робочих місць учням випускних груп для проходження виробничої практики.

 

 

 

4. Організація проведення поетапної атестації в групі № 21.

Робота методичної комісії за вересень-жовтень 2015р.

1. Розгляд програмної документації та ознайомлення з новими нормативними документами

2. Обговорення тематики відкритих уроків та методичних розробок

3. Впровадження регіонального компоненту в навчальні плани та програми

4. Обговорення інструкції щодо ведення журналів

5. Обговорення та організація роботи із молодими і малодосвідченими викладачами і майстрами в/н.

6. Проведення поетапної атестації в групі № 25.

7. Робота над створенням КМЗ професії.

8. Про організацію і проведення атестації педагогічних працівників ліцею у 2015-2016 навчальному році.

9. Участь у урочистостях  з нагоди Дня працівників целюлозно-паперової промисловості. 

 

27.10.2015р. проведена інформаційна година з безпеки життєдіяльності учнів на тему: "Обережно, газ!"

Відповідальний: викладач Рубеж Т.В.

 

Форма входу
Наша адреса
 Хмельницька обл.
Полонський р-н.
м. Полонне, вул. Юзькова, 48
смт. Понінка, вул. Пермоги, 37
Наші контакти
Телефони:
(03843) 7-12-93 - Секретар
(03843) 3-25-06 - Секретар
(03843) 7-12-98 - Директор
(03843) 3-25-06 - Директор
(03843) 7-12-94 - Бухгалтерія
(03843) 3-10-78 - Бухгалтерія
(03843) 7-20-66 - Гуртожиток
(03843) 3-22-60 - Гуртожиток
Факс:
(03843) 7-12-93
(03843) 3-25-06

ppal035@ukr.net
Календар
«  Вересень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук
Друзі сайту
Друзі сайту
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET