Меню сайту
Фотогалерея

Всі фото
Погода в Понінці

Методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін

Проблема, над якою працює методична комісія:

Диференціація навчання. Пошук оптимальних варіантів.

 

Склад методичної комісії

Жмак Антоніна Анатоліївна

Голова методичної комісії

Проблема над якою працює:

«Екологічне виховання учнів».

Бадрак Світлана Василівна

Заступник директора з ВР

Викладач фізики і астрономії

Проблема над якою працює: «Розв’язування задач професійного змісту з фізики»

Левчук Ольга Сергіївна

Викладач математики

Проблема над якою працює: «Розвиток пізнавальних компетенцій учнів шляхом використання інтерактивних технологій навчання»

Олійник Марія Миколаївна

Викладач історії і правознавства

Проблема над якою працює: «Застосування інтерактивних форм та методів на уроках історії та правознавства»

Дорофійчук Олексій Васильович

Викладач Захисту Вітчизни

Проблема над якою працює: «Забезпечення та створення умов для проведення уроків «Захист Вітчизни»

Олійник Аліна Євгенівна

Викладач географії і економіки

Проблема над якою працює: «Професійне спрямування уроків. Розвиток пізнавальної компетентності»

Рибчинська Оксана Володимирівна

Викладач зарубіжної літератури

Проблема над якою працює: «Інноваційні технології як засіб підвищення якості знань на уроках літератури»

Карасєвич Ганна Казимирівна

Викладач української мови та літератури

Проблема над якою працює: «Навчання учнів елементом дослідницької роботи на уроках мови і літератури»

Одюшин Вячеслав Петрович

Викладач історії України

Проблема над якою працює: «Інноваційні підходи у формуванні патріотизму учнів на уроках історії»

Ковальчук Юлія Олександрівна

Викладач інформатики

Проблема над якою працює: «Компетентісна модель навчання учнів»

Грабовська Людмила Володимирівна

Методист ліцею.

Викладач географії та Захисту Вітчизни

Проблема над якою працює: «Активізація пізнавальної діяльності на уроках географії»

Багінська Надія Григорівна

Заступник директора з НВР

Викладач іноземної мови

Проблема над якою працює: «Використання додаткового матеріалу на уроках іноземної мови»

Станіслав Тарас Григорович

Викладач історії

Проблема над якою працює: «Організація навчального процесу на уроках історії»

Бейгер Тетяна Володимирівна

Викладач іноземної мови

Проблема над якою працює: «Використання нестандартних форм роботи як основа для розвитку мовної особистості»

Герасимчук Дмитро Володимирович

Викладач фізичної культури

Проблема над якою працює: «Методи загартовування учнів на уроках фізкультури (дихальна гімнастика)»

Кірієнко Зоя  Григорівна

Викладач фізичної культури

Проблема над якою працює:  «Поліпшення здоров’я учнів на уроках фізкультури спец. Вправами»

Сінчук Таміла Михайлівна

Викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури

Проблема над якою працює:  "Впровадження креативних та перспективних підходів до організації навчально-виховної діяльності учнів"​​​​​​

Музичишин Микола Миколайович

Викладач фізичної культури

Проблема над якою працює: «Розвиток фізичних здібностей учнів на заняттях загальної фізичної підготовки»

Гвалтюк Марія Андріївна

Викладач англійської мови, історії України, всесвітньої історії,

людини і світ

Проблема над якою працює:  «Інноваційний підхід у вивченні іноземної мови»

Степанчук Стефанія Степанівна

Викладач фізики

Проблема над якою працює: «Використання інноваційних технологій на основі між предметних звязків»

Шклярук Людмила Василівна

Викладач хімії, біології, технології

Проблема над якою працює: «Інтерактивні методи як засіб підвищення мотивації навчання учнів»

Жухевич Валентин Іванович

Викладач захисту Вітчизни, всесвітньої історії, правознавства, основи правових знань, основи законодавства України, основи трудового законодавства, основи підприємницької діяльності, основи галузевої економіки і підприємництва»

Проблема над якою працює: «Використання ІКТ на уроках «Захисту Вітчизни»

Сосуля Олеся Володимирівна

Викладач математики, фізики, астрономії

Проблема над якою працює: «Розвиток мотиваційної сфери учня шляхом використання особистісно-зорієнтованих технологій»

Осадчук Наталія Леонідівна

Викладач української мови та літератури

Проблема над якою працює: «

 

Звіт

роботи методичної комісії загальноосвітніх дисциплін

за період І семестру 2017-2018 н. року

    За період І-го семестру Методична комісія загальноосвітніх дисциплін навчального закладу приймала участь у засіданнях, на яких розглядалися наступні питання:
    1.    Аналіз перспективно-тематичних планів з предметів;
    2.    Обговорення та внесення коректив в робочу програму предмета «Технології»;
   3.    Вивчався досвід роботи різних напрямків роботи викладачів: Левчук О.С.,
Олійник М.М., Карасєвич Г.К., Жмак А.А., Бадрак С.В., Дорофійчук О.В.;
    4.    Проводився аналіз стану ПМЗ кабінетів та розроблялися рекомендації щодо його поліпшення;
    5.    Постійно проводилася робота з молодими спеціалістами;
    6.    Обговорювалися нові методичні посібники та новинки педагогічної літератури.

 

Робота методичної комісії за листопад 2017-2018 н.р.

На засіданні методичної комісії розглядалися питання:
1.    Розробка тематичних заходів по підвищенню ефективності позаурочної роботи з досвіду роботи викладача Карасєвич Г.К.
2.    Організація роботи по вивченню нових технологій навчання з досвіду роботи викладача інформатики Ковальчук Ю.О.
3.    Підведення підсумків проведення тижня «Права». Відповідальний викладач – Олійник М.М.
4.    Проведення дня «Українського козацтва». Відповідальний викладач – Дорофійчук О.В.

 

 
 

Робота методичної комісії за вересень -жовтень 2017-2018 н.р.

На засіданнях методичної комісії розглядалися питання:

1. Аналіз перспективно – тематичних планів та внесення коректив.

2. Розгляд та затвердження планів кабінетів та предметних гуртків.

3. Обговорення робочої навчальної програми з предмета « Технології»

4. Вивчення досвіду роботи викладача Олійник М. М. з професійної спрямованості навчання.

5. Обговорення відкритого уроку викладача Музичишин М.М. на тему «Легка атлетика біг на короткій  дистанції».

6. Обговорення методичної розробки викладача інформатики Ковальчук Ю.О. на тему «Компетентісна модель навчання на уроках інформатики» 

 

Робота методичної комісії загально-освітніх дисциплін

за семестр  2016 – 2017 н. р.

Протягом другого семестру 2016-2017 н. року було проведено шість засідань комісії, на яких обговорювалися питання:
-    проведених викладачами відкритих уроків;
-    методичних розробок і рефератів;
-    фахові проблеми;
-    затвердження матеріалів для проведення ДПА.
За період другого семестру маємо результати:
1)    Обласні олімпіади:
-    Математика – ІІ місце. Викладач Левчук О.С.;
-    Фізика – V місце. Викладач Бадрак С.В.;
-    Історія – VІІ місце. Викладач Одюшин В.П.
2)    Обласний заочний конкурс «Поетичний зорепад» - ІІ місце, викладач Бейгер Т.В.
3)    Обласний конкурс читців «Шевченко з нами» - І місце, викладач Сінчук Т.М.
4)    Обласний конкурс гумористів «Посміхнись щиро Вишні» - ІІ місце, викладач Сінчук Т.М.

 

Робота методичної комісії за червень 2017

    На засіданні методичної комісії загальноосвітніх дисциплін розглядалися питання:
1)    Обговорення методичної розробки на тему: «Формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови», викладач Бейгер Т.В.;
2)    Обговорення фахових проблем з предметів з/о дисциплін;
3)    Обговорення результатів підсумкової атестації;
4)    Розробка плану роботи на наступний навчальний рік;

 

 

Робота методичної комісії за березень - квітень 2017

Були проведені засідання методичної комісії, де розглядалися наступні питання:

1.    Звіт членів методичної комісії, які атестуються про роботу в міжатестаційний період. 
2.    Обговорення плану роботи проведення предметного тижня.
3.    Підведення підсумків роботи проведеного з 13.03 – 17.03 тижня загальноосвітніх дисциплін. Були проведені ліцейні олімпіади з історії, математики, іноземної мови; відкриті інформаційні і виховні години, конкурс рефератів і стінгазет та вікторина «Ярмарка задач».
4.    Обговорення завдань до державної підсумкової атестації з української мови, математики, фізики, хімії.
5.    Обговорення результатів обласних олімпіад з математики, історії і іноземної мови.

 

 

   
 

Робота методичної комісії загально-освітніх дисциплін

за січень-лютий 2017 року

Робота методичної комісії загально-освітніх дисциплін. На засіданні методичної комісії було розглянуто такі питання як:
1.    Обговорення відкритого уроку з біології на тему «Найважливіші баланси у сфері природокористування», 
викладач  Жмак А.А.
2.    Обговорення відкритого уроку з інформатики на тему «Діаграми  Excel», викладач Ковальчук Ю.О.
3.    Вивчення досвіду роботи викладача Дорофійчука О.В. на тему військово-патріотичного виховання.

 

                                                        Робота

         методичної комісії загально-освітніх дисциплін

                          за I семестр  2016 – 2017 н. року

 

На протязі I семестру було проведено 5 засідань методичної комісії,

на яких розглядалися питання:

 • розгляд та затвердження планів кабінетів та поурочно – тематичних планів.
 • вивчення досвіду роботи викладачів Левчук О.С. Олійник М.М.

      Жмак А.А. Дорофійчук О.В. Бадрак С.В. на різноманітні теми

 • обговорення відкритих уроків, які були заплановані, а саме:
 1. Відкритий урок Левчук О. С. з математики « Корінь п – го степені».
 2. Відкритий урок Дорофійчука О. В. з « Захисту Вітчизни» «Стройове положення та повороти на місці.»
 3. Бадрак С. В. відкритий урок з фізики « Коливальний рух, вільні коливання»
 • обговорення різних проблем в роботі методичної комісії

семінар «Сучасний урок» - робота з молодим спеціалістами

Робота методичної комісії

Вересень - жовтень 2016-2017 н.р.

На засіданні методичної комісії розглядалися питання:

 1. Аналіз перспективно – тематичних планів та внесення коректив.
 2. Вивчення досвіду роботи викладача Левчук О.С. на тему « Повторення навчального матеріалу – шлях до вдосконалення».
 3. Відкритий урок Левчук О. С. на тему «Корінь n – го степеня. Перетворення радикалів».
 4. Вивчення досвіду роботи викладача економіки Олійник А.Є. з професійної спрямованості навчання.
 5. Аналіз стану КМЗ кабінетів та розробка рекомендацій щодо його поліпшення.

Робота методичної комісії за березень-квітень 2015-2016 н.р.

Протягом березня-квітня місяця кращі учні ліцею працювали над творчими проектами з іноземної мови, зарубіжжної літератури, історії України, фізики, хімії.

 

 

Наукові керівники творчих робіт:

1. Бейгер Т.В.

2. Рибчинська О.В.

3. Одюшин В.П.

4. Бадрак С.В.

5. Жмак А.А.

Бажаємо успіхів!

Робота методичної комісії за лютий 2015-2016 н.р.

29 лютого 2016 року викладач інформатики Ковальчук Юлія Олександрівна провела перший у своєму житті відкритий урок на тему «Анімаційні ефекти при створенні презентацій». Вітаємо з «бойовим хрещенням» і бажаємо, щоб весняне сонячне проміння розтопило негаразди, лід, і поруч було щастя, і було все як слід!

Підсумки тижня загальноосвітніх дисциплін

Відповідно до річного плану роботи ліцею з 22.02.2016 року по 27.02.2016  року проведено тиждень загальноосвітніх дисциплін. В рамках тижня відбулися такі заходи: ліцейна олімпіада з хімії серед учнів 1, 2 курсів, загальноліцейна виховна година «Хімія і життя» (викладач хімії Жмак А.А.); інформаційна година до Міжнародного Дня рідної мови, літературно-музична композиція до 145-річниці з дня народження Л.Українки в рамках гуртка «Рідне слово» (викладач української мови та літератури Карасєвич Г.К.); виставка-конкурс газет та плакатів про рідну мову (класні керівники). 

      

План

Проведення тижня загальноосвітніх дисциплін 22.02 - 26.02 2016 р.

 

з/п

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальний

1

Ліцейна олімпіада з хімії серед учнів ІІ – ІІІ курсу

22.02

Жмак А.А.

2

Інформаційна година до Дня рідної мови

23.02

Карасєвич Г.К.

3

Відкрита виховна година з хімії «Хімія і краса»

24.02

Жмак А.А.

4

Конкурс газети, плаката про рідну мову

25.02 – 26.02

Карасєвич Г.К.

5

Літературно-музична композиція до 145-ї річниці з дня народження Лесі Українки

24.02

Карасєвич Г.К.

6

Підведення підсумків

26.02

Члени журі

 

Робота методичної комісії за січень 2015-2016 н.р.

11.01.2016р.

1) Засідання методичної комісії з питань:

- підсумки роботи членів методичної комісії за І семестр (проведення викладачами відкритих уроків, виховних заходів з предметів, участі у конкурсах їхніх учнів; участь викладачів у конкурсі-виставці "Педагогічні ідеї і знахідки", конкурсі блогів викладачів);

- розгляд і обговорення дидактичного матеріалу для проведення індивідуальної роботи з учнями в позаурочний час; для проведення уроків.

 

27.01.2016р.

2) Засідання "Педагогічної майстерні" з питання "Вплив ЗМІ на учнів в умовах інформаційної війни".

 

3) Участь викладачів в інтернет-конференції 20 січня 2016р. НМЦ ПТО з питання "Роль самоосвіти у розвитку педагогічної майстерності викладача".

 

 

Форма входу
Наша адреса
 Хмельницька обл.
Полонський р-н.
м. Полонне, вул. Юзькова, 48
смт. Понінка, вул. Пермоги, 37
Наші контакти
Телефони:
(03843) 7-12-93 - Секретар
(03843) 3-25-06 - Секретар
(03843) 7-12-98 - Директор
(03843) 3-25-06 - Директор
(03843) 7-12-94 - Бухгалтерія
(03843) 3-10-78 - Бухгалтерія
(03843) 7-20-66 - Гуртожиток
(03843) 3-22-60 - Гуртожиток
Факс:
(03843) 7-12-93
(03843) 3-25-06

ppal035@ukr.net
Календар
«  Січень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук
Друзі сайту
Друзі сайту
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET