Меню сайту
Фотогалерея

Всі фото
Погода в Понінці

Перелік навчально-методичної літератури, створеної працівниками ДНЗ «Полонський агропромисловий центр професійної освіти» і схваленої до поширення та використання у закладах ПТО області Науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

зп

ПІП автора посібника, посада, кваліфікаційна категорія

Тип посібника

Назва посібника

Рік створення

Анотація

1.

Плакса Володимир Васильович, майстер виробничого навчання, «майстер виробничого навчання І категорії»

Навчальний посібник, 195 с.

Обслуговування та ремонт радіотелевізійної апаратури

2007

Книга є навчальним посібником і містить практичні поради щодо обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури. Виклад матеріалу супроводжується описом принципових схем, алгоритмами пошуку неполадок і дається за принципами науковості, доступності, зміцнення між предметних зв’язків. Посібник призначений для учнів ПТНЗ.

2. Приймак Тетяна Євгенівна, методист, «спеціаліст вищої категорії» Методичні рекомендації Комплексно-методичне забезпечення предметів та професій 2009 Посібник містить методичні рекомендації щодо створення, систематизації комплексно-методичного забезпечення предметів та професій.

3.

Олійник Марія Миколаївна, викладач історії та права, «викладач-методист»

Навчальний посібник, 42 с.

Організація війська і розвиток озброєння на Русі в X-XІІ ст.

2011

Посібник розрахований на контингент учнів професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладів. В ньому чітко описані озброєння, військова справа та організація війська у Київській Русі. Може використовуватись викладачами історії та Захисту Вітчизни, як додаткова література при підготовці до занять.

4.

Левчук Ольга Сергіївна, викладач математики, «спеціаліст вищої категорії»

Навчально-методичний посібник, 26 с.

Задачі пошукового характеру для гурткової роботи з математики в ПТНЗ

2011

У методичному посібнику пропонуються задачі пошукового характеру, що мають політехнічну спрямованість. Даються поради щодо вибору вправ і тем для повторення та підібрані задачі з професійним спрямуванням для самостійного розв’язання. Для викладачів, учнів ліцеїв, всім, хто має намір розширити знання з математики.

5.

Сосуля Леся Володимирівна, викладач загальноосвітньої підготовки, «спеціаліст вищої категорії»

Збірник задач Збірник задач з математики професійного спрямування для підготовки кваліфікованих робітників будівельного профілю 2011  В збірнику пропонуються задачі, підібрані до  тем  «Многогранники», «Тіла обертання», «Об’єми тіл» з курсу «Геометрія»,   які мають професійну спрямованість для підготовки кваліфікованих робітників будівельних професій. Збірник розрахований на викладачів математики та учнів ПТНЗ.
6. Сосуля Леся Володимирівна, викладач загальноосвітньої підготовки, «спеціаліст вищої категорії» Збірник завдань Математичні диктанти з геометрії 2011 У збірнику пропонується добірка математичних диктантів з геометрії, які згруповані за темами у відповідності до нової програми вивчення курсу математики. Збірник розрахований на викладачів математики ПТНЗ
7. Степанчук Стефанія Степанівна, викладач загальноосвітньої підготовки, «спеціаліст вищої категорії», «старший викладач» Збірник завдань Збірник кросвордів з фізики 2011 У збірнику кросвордів пропонуються систематизовані завдання, підібрані до окремих тем з фізики, цікаві та оригінальні питання, які мають професійну спрямованість. Збірник може бути корисним викладачам та учням середніх спеціальних і професійно-технічних навчальних закладів.
8. Гвалтюк Марія Андріївна, викладач загальноосвітньої підготовки, «спеціаліст другої категорії» Збірник завдань Збірник граматичних вправ з англійської мови 2011 Збірник містить граматичні вправи різного рівня складності, короткі пояснення, які допоможуть пригадати правила англійської граматики. Збірник складений відповідно до нової Програми одинадцятирічної школи з урахуванням вікових особливостей учнів. Призначений для учнів ПТНЗ незалежно від їх профілю.
9. Степанчук Стефанія Степанівна, викладач загальноосвітньої підготовки, «спеціаліст вищої категорії», «старший викладач» Науково-дослідна робота Здійснення між предметних зв’язків шляхом використання інтерактивних технологій 2013 У науково-дослідницькій роботі висвітлено значення між предметних зв’язків та використання їх при вивченні курсу фізики, розроблено цікаві методичні розробки уроків з  використанням інноваційних технологій.  Робота може бути корисна викладачам середніх   спеціальних і професійно-технічних навчальних закладів.

10.

Карасєвич Ганна Казимирівна, викладач української мови та літератури, «старший викладач».

Навчальний посібник, 52 с.

Дидактичний матеріал професійного спрямування на уроках української мови

2013

Посібник розрахований на вчителів-словесників та учнів професійно-технічних навчальних закладів. У ньому подані завдання для удосконалення компетентності та грамотного професійного мовлення.

11.

Одюшин Вячеслав Петрович, викладач професійно-теоретичної підготовки, «спеціаліст вищої категорії»

Підручник, 212 с.

Матеріалознавство для виробників художніх виробів з лози

2013

Підручник рекомендується для учнів, які здобувають професію «Виробник художніх виробів з лози».

12.

Мовчан Ірина Дмитрівна, викладач професійно-теоретичної підготовки, «старший викладач»

Довідник для учнів, 214 с.

Обладнання швейного виробництва

2013

Довідник призначений для учнів ПТНЗ, які здобувають професію «Кравець» та містить відомості про різні види швейного обладнання.

13.

Дорофійчук Олексій Васильович, викладач креслення, «старший викладач».

Методичний посібник, 92 с.

Особливості викладання креслення в ПТНЗ

2013

Посібник містить методичні рекомендації щодо особливостей викладання креслення в ПТНЗ, зразки конспектів уроків та графічних робіт за професіями. Посібник рекомендується як методичний порадник для викладачів креслення та учнів, які зацікавлені графічною формою передачі інформації.

14.

Плакса Дмитро Васильович, майстер виробничого навчання, 12 тарифний розряд

Методичний посібник, 32 с.

Методика організації виробничої практики учнів

2013

Посібник для майстрів виробничого навчання, що містить рекомендації щодо організації виробничої практики учнів професійно-технічних навчальних закладів.

15.

Грабовська Людмила Володимирівна, викладач біології, «спеціаліст вищої категорії»

Збірник завдань,

74 с.

Збірник біологічних диктантів для учнів ПТНЗ

2013

Збірник є навчальним виданням завдань, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок з курсу біології ПТНЗ, їх систематизації та узагальненню, перевірці якості їх засвоєння. Збірник рекомендується  для учнів та викладачів біології ПТНЗ.

16.

Багінська Надія Григорівна, викладач іноземної мови, «спеціаліст вищої категорії».

Практикум, 68 с.

Збірник текстів із завданнями для аудіювання з англійської мови

2014

Збірник містить завдання, що сприятимуть засвоєнню набутих знань, умінь і навичок з англійської мови, їх систематизації та узагальненню, перевірці якості їх засвоєння.

17.

Бахуринська Олена Станіславівна, майстер виробничого навчання, найвищий тарифний розряд,

Братенко Тетяна Володимирівна, майстер виробничого навчання, 10 тарифний розряд

Навчальний посібник, 141 с.

Технологічні процеси виготовлення одягу із натуральної та штучної шкіри

2015

Навчальний посібник містить основні відомості про технологічні процеси обробки шкіри та виготовлення швейних виробів з шкіри та її замінників.

18.

Одюшин В.П., викладач професійно-теоретичної підготовки, «спеціаліст вищої категорії»

Свінціцька Людмила Владиславівна, майстер виробничого навчання, найвищий тарифний розряд

Бондар Людмила Романівна, майстер виробничого навчання, найвищий тарифний розряд

Методичний посібник, 67 с

Створення тестових завдань

2015

Методичний посібник призначений для викладачів та майстрів виробничого навчання, які працюють над створенням контрольних матеріалів для проведення проміжного та підсумкового контролю знань учнів. В основу методичного посібника покладено матеріали для оцінювання якості професійної підготовки учнів з професії «Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка)»

19.

Грінчук Віра Мечиславівна, майстер виробничого навчання, найвищий тарифний розряд, «майстер виробничого навчання ІІ категорії»

Навчальний посібник, 167с.

Посібник для машиніста папероробної (картоноробної)

машини

2015

Посібник для учнів містить опис технологічного процесу виготовлення паперу з малюнками, схемами, таблицями, рекомендаціями та практичними порадами щодо обслуговування, експлуатації обладнання, виявлення та усунення дефектів продукції на всіх етапах виробництва, дотримання вимог безпеки праці.

Посібник рекомендується до використання учням для теоретичної та практичної підготовки з професії: Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар).

20.

Рубєж Тетяна Володимирівна, викладач професійно-теоретичної підготовки, «спеціаліст вищої категорії»

Навчальний посібник, 71с.

Технологія контролю целюлозно-паперового виробництва

2015

Навчальний посібник містить відомості про основні поняття та описи аналізів, які здійснюються в ході контролю технологічного процесу виготовлення целюлози та паперу.

Навчальний посібник призначений для учнів, майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ, які готують кваліфіковані робітничі кадри для целюлозно-паперового виробництва.

21. Тютюнник Олександр Онисійович, викладач професійно-теоретичної підготовки, «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист» ЕПЗ Інтерактивна система контролю знань з предмета «Електротехніка» 2015

Застосування тестових завдань дозволяє сформувати систему знань учнів та істотно поліпшити якість освіти. Логічна перевага завдання в тестовій формі полягає в можливості його перетворення, після відповіді учня, у форму дійсного або помилкового вислову. Технологічна перевага завдань тестової форми виявляється в їх відповідності вимогам автоматизації рутинних компонентів навчання і контролю знань. Семантична перевага завдань полягає в кращому розумінні їх сенсу і значення. Це пов'язано із словесним складом завдання в тестовій формі: зміст тестового твердження уловлюється завжди краще, ніж суть питання.

Інтерактивна система контролю знань складається з 7 тестових завдань, які охоплюють весь курс предмету «Електротехніка».
22. Олійник Марія Миколаївна, викладач загальноосвітньої підготовки, «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист» Методичний посібник Національно-патріотичне виховання учнів ПТНЗ 2016 Посібник містить методичні рекомендації щодо планування, здійснення національно-патріотичного виховання учнівської молоді.
23. Одюшин Вячеслав Петрович, викладач професійно-теоретичної підготовки, «спеціаліст вищої категорії», «старший викладач» Підручник Матеріалознавство для монтажників гіпсокартонних конструкцій 2016 Підручник призначений для вивчення предмету «Матеріалознавство» з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» і повністю відповідає змісту навчальної програми ДСПТО. У підручнику широко розглянута номенклатура сучасних будівельних та опоряджувальних матеріалів та ефективних матеріалів компанії «Кнауф», які застосовують у сучасному будівництві. Приведені їх класифікація, вміст і основні технічні характеристики. Детально описані матеріали сухого будівництва. У кінці кожної теми запитання для контролю знань. Дані відомості про допоміжні матеріали, які застосовують для сухого опорядження приміщень.
24. Жмак Антоніна Анатоліївна, викладач загальноосвітньої підготовки, «спеціаліст вищої категорії» Навчально-методичний посібник, 52с Виготовлення навчальних приладів для хімічних експериментів 2016

Навчально-методичний посібник містить методичні рекомендації щодо організації та активізації технічної творчості учнів під час створення навчальних приладів для проведення хімічних експериментів.

 Посібник призначений для викладачів хімії ПТНЗ та учнів, які прагнуть навчитись виготовляти навчальні прилади для проведення хімічних експериментів.
25. Бейгер Тетяна Володимирівна, викладач, «спеціаліст другої категорії» ЕПЗ Посібник для узагальнення знань з економіки 2017 Збірник завдань для узагальнення знань учнів з економіки складається з різноманітних завдань (завдання на картках, економічний диктант, задачі) для узагальнення знань та тематичного оцінювання з усіх тем програми предмета «Економіка».
26.

Мовчан Ірина Дмитрівна, викладач професійно-теоретичної підготовки, «спеціаліст вищої категорії», «старший викладач»,

Грабовська Вікторія Вікторівна, майстер виробничого навчання, 11 тарифний розряд

ЕПЗ Технологія виготовлення поясних виробів, 2-3 розряд 2017

Посібник для узагальнення знань учнів ПТНЗ з професії «Кравець.» 2,3 розряду з Навчального модулю 2 «Технологія виготовлення поясних виробів» складається із запитань та відповідей для узагальнення знань учнів з даного модулю, тестових завдань та термінологічного словника.

Використання запропонованих завдань допоможе більш ґрунтовно узагальнити знання учнів для проведення процесу оцінювання знань, надійно і достовірно проаналізувати підготовку учнів, оцінити якість їх знань, рівень сформованих компетентностей  і компетенцій.

У посібнику наведені тестові завдання.
27. Одюшина Лілія Валентинівна, викладач професійно-теоретичної підготовки, «спеціаліст другої категорії» ЕПЗ Технологія приготування їжі з основами товарознавства, 3 розряд 2017

Інтерактивна система контролю знань учнів ПТНЗ з предмета «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» складається з тестів для тематичного оцінювання з усіх тем програми ДСПТО з професії 5122.Кухар, 3 розряду. 

У збірнику наведені тестові завдання закритої форми з множинним вибором на вибір однієї правильної відповіді (однозначний вибір).

28. Гвалтюк Марія Андріївна, викладач загальноосвітньої підготовки, «спеціаліст вищої категорії». Методичні рекомендації Організація самостійної роботи з вивчення англійської мови 2017 Методичні вказівки висвітлюють види і форми самостійної роботи учня з усіх аспектів мови, систематизують форми контролю самостійної роботи і містять вказівки щодо окремих аспектів засвоєння англійської мови: вимова і техніка читання, лексика, граматика, текстова діяльність, усна і писемна мова, використання навчально-допоміжної літератури. Призначений для учнів ПТНЗ незалежно від їх профілю.

 

 

Форма входу
Наша адреса
 Хмельницька обл.
Полонський р-н.
м. Полонне, вул. Юзькова, 48
смт. Понінка, вул. Пермоги, 37
Наші контакти
Телефони:
(03843) 7-12-93 - Секретар
(03843) 3-25-06 - Секретар
(03843) 7-12-98 - Директор
(03843) 3-25-06 - Директор
(03843) 7-12-94 - Бухгалтерія
(03843) 3-10-78 - Бухгалтерія
(03843) 7-20-66 - Гуртожиток
(03843) 3-22-60 - Гуртожиток
Факс:
(03843) 7-12-93
(03843) 3-25-06

ppal035@ukr.net
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук
Друзі сайту
Друзі сайту
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET