Меню сайту
Фотогалерея

Всі фото
Погода в Понінці

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ДНЗ «Полонський агропромисловий

центр професійної освіти»

___________М.Є. Романюк

 

ПЛАН  МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ПОЛОНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»

НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Полонне 2017

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповіда­льний Відмітка про виконання
І. Організаційно-методичне забезпечення програми розвитку ліцею
1.

З метою реалізації завдань, викладених в Законі України «Про професійно-технічну освіту», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічному навчальному закладі» та «Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі» скласти, проаналізувати та подати на розгляд і затвердження педагогічною радою та директором центру плани роботи:

 

 

 

-   плани колективної методичної роботи

До 01.09.2017р

Методист

 

-   методичних комісій

До 08.09.2017р

Голови метод комісій

 

-   методичного кабінету

До 08.09.2017р

Методист

 

-   план роботи Школи молодого та малодосвідченого спеціаліста (Для майстрів в/н) за окремим планом роботи

До 19.09.2017р

Методист

 

2.

Зосередити в методичному кабінеті плануючу документацію на 2016-2017 навчальний рік:

- план роботи центру;

- план роботи Школи молодого та малодосвідченого спеціаліста (Для майстрів в/н) за окремим планом роботи;

- план роботи педагогічної ради центру;

- нормативну базу освітнього процесу;

- плани проведення тижнів, відкритих уроків;

- якісний та кількісний склад викладачів, майстрів в/н

серпень 2017р.

Методист, педагогічна рада

 

3.

Скласти графік внутрішнього контролю

серпень 

2017 р

Дирекція, Методист

 

4.

Скласти графік відвідування   обласних методичних секцій

серпень 2017р.

Методист

 

5. 

Скласти графік і тематику проведення відкритих уроків.

вересень 2017р.

Методист, методичні комісії

 

6.

Підготувати проекти наказів:

  • Про організацію науковометодичної роботи в центрі;

  • Про проведення предметних тижнів.

  • Про організацію роботи з молодими та малодосвідченими педагогами;

Серпень-вересень 2017р.

Методист

 

7.

Організувати вивчення викладачами і майстрами виробничого навчання навчальних планів і програм

серпень 2017р.

Заступники директора,

методист, голови МК

 

8.

Організувати підписку необхідної педагогічної і професійної преси

Грудень,

2017

травень 2018

Методист, бібліотекар

 

9.

Забезпечити явку педагогічних працівників на засідання  обласних секцій

Згідно плану роботи

Директор, методист

 

10.

Постійне оновлення КМЗ теоретичного та професійно-практичного навчання

Протягом року

Голови МК, педагоги

 

11.

Спрямувати роботу методичних служб центру на завершення роботи над єдиною методичною проблемою «Інноваційні аспекти організації навчально-виховного процесу, як основа формування творчої особистості учня при підготовці високо кваліфікованих робітників»

Протягом року

Методист, голови МК, творчих груп

 

12.

Співбесіда з педагогами з питань роботи над єдиною методичною проблемою, анкетування

Вересень, впродовж  року

Методист

 

13.

Консультування (повсякденне) викладачів і майстрів виробничого навчання з різноманітних напрямків методичної роботи та запровадження інноваційних педагогічних технологій.

Впродовж року

Методист, голови МК

 

14.

Моніторинг якості знань учнів

Вересень 2017р. - Травень 2018р.

Заступники директора,

методист,

голови МК

 

15.

Проведення методичних оперативних нарад

Впродовж року

Методист

 

16.

Діагностика навчальних досягнень з предметів загальноосвітньої підготовки за курс 9-ти річної школи та  вивчення інтересів і захоплень учнів І курсу.

Вересень 2017р.

Заступник директора з НМР,

Психолог, Класні керівники

 

17.

Приймати участь у засіданнях МК  з метою контролю і надання методичної допомоги в роботі комісій.

Впродовж року

Методист

 

18.

Вивчення наказів, положень, з навчально-методичної роботи, обговорення заходів для їх реалізації.

 Впродовж року

Методист, голови МК

 

19.

Методичний супровід з виконання навчальних програм загальноосвітньої, професійної підготовки та виробничого навчання за вимогами держстандартів середньої освіти та ПТО

Впродовж  року

Дирекція, методист

 

20.

Проведення відкритих уроків,  виховних заходів

Згідно графіка

Викладачі, майстри в/н

 

21.

Навчально-методичні консультації (індивідуальні, групові, колективні)

Впродовж року

Дирекція,

методист

 

22.

Проводити консультації для молодих педагогів - викладачів, майстрів виробничого навчання.

Впродовж року

Методист, педагоги-наставники

 

23.

Школа молодого та малодосвідченого спеціаліста

Згідно графіка

Методист

 

24.

Засідання методичних комісій:

  • майстрів виробничого навчання і викладачів професій «Столяр     будівельний. Виробник художніх виробів з лози. Монтажник гіпсокартонних конструкцій »

за окремим планом

Одюшин В.П.

 

  • майстрів виробничого навчання і викладачів  електротехнічних професій та професій папероробного виробництва

за окремим планом

Плакса В.В.

 

  • майстрів виробничого навчання і викладачів професії «Кухар. Офіціант»,  «Швачка. Кравець», «Соціальний працівник. Молодша медична сестра».

за окремим планом

Одюшина Л.В.

 

  • майстрів виробничого навчання і викладачів сільськогосподарських професій

за окремим планом

Натальчук Ю.І.

 

  • викладачів загальноосвітніх дисциплін

за окремим планом

Жмак А.А.

 

  • класних керівників та вихователів гуртожитку

за окремим планом

Шклярук Л.В.

 

ІІ. Реалізація нових підходів у визначенні змісту професійної освіти

1.

Поповнювати картотеку педагогічних видань, передового педагогічного досвіду.

Впродовж року

Методист

 

2.

Проводити виставки методичної і навчальної літератури

В період надходження літератури

Методист, бібліотекар

 

3.

Вивчення системи роботи викладачів, майстрів в/н

  Впродовж року

Дирекція, методист

 

4.

Виставка КМЗ «Педагогічні ідеї та знахідки» для педагогів загальноосвітньої підготовки.

Жовтень   2017р.

Методист, викладачі

 

5.

Підтримувати ділові контакти з НМЦ ПТО області, а також з вищою школою

Впродовж року

Дирекція, Методист

 

6.

Проводити взаємовідвідування уроків , позаурочних і виховних заходів

Впродовж року

Викладачі, майстри в/н

 

7.

Забезпечити якісну підготовку і змістовне проведення предметних тижнів:

Згідно графіка

Методист

 

 - електротехнічних професій

Квітень 2018

Плакса В.В.

 

- швейних професій

Березень  2018

Одюшин В.П.

 

-   загальноосвітніх дисциплін

Лютий 2018

Жмак А.А.

 

ІІІ   Інформаційне забезпечення

1.

Постійно організовувати забезпечення інформаційно-методичними матеріалами сайт центру, блоги педагогів.

Впродовж  року

методист, голови МК

 

2.

Оформити підписку періодичної преси на 2018 рік

Листопад-травень

Бібліотекар,

методист

 

3.

Поновлювати куточок методичної інформації

Впродовж року

Методист

 

4.

Продовжувати співпрацю з журналом «Профтехосвіта»

Впродовж року

Педколектив центру

 

5.

Проводити годину методичної інформації (за матеріалами нормативних документів, періодичної педагогічної  і професійної преси, наказів Департаменту освіти і науки, центру)

Щомісяця

Методист

 

6.

Продовжувати співпрацю з інформаційним порталом «Профтехосвіта Хмельниччини»

Впродовж року

Педколектив центру

 

7.

Забезпечити поповнення методичного кабінету новими методичними виданнями

І семестр

Дирекція, методист

 

8.

Відповідно до надходження в бібліотеку забезпечити викладачів і майстрів виробничого навчання новинками навчально-методичної літератури

Постійно

Бібліотекар

 

9.

Запровадити практику співпраці з ЗМІ (надсилати матеріали до друку, з метою позиціювання освітніх досягнень)

Постійно

Методист

 

ІV. Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників

1.

Скласти графік проходження курсів підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників

Серпень-вересень

Заступник директора з НВР, методист, інспектор по кадрах

 

2.

Робота шкіл молодого педагога та школи педагогічної майстерності

За окремим планом

Методист, керівники шкіл

 

3.

Організувати наставництво

Вересень, згідно наказу директора

Методист

 

4.

Проведення навчального семінару «Новітні педагогічні технології»

Січень

Методист

 

5.

Педагогічні читання

Січень

Методист, голови МК

 

V. Експериментально-дослідницька робота

1.

Підготовка і випуск навчально-методичних матеріалів на правах рукопису:

- навчально-методичного характеру;

- аналітичного характеру;

- з досвіду роботи;

- на допомогу різним категоріям педпрацівників (консультативного та рекомендаційного характеру);

Впродовж року

Педколектив центру

 

2.

Підготовка учнів до участі в обласних конкурсах творчого характеру

Впродовж року

Педагоги центру

 

3.

Робота творчих груп «Інноваційні аспекти організації навчально-виховного процесу, як основа формування творчої особистості учня при підготовці високо кваліфікованих робітників»

Впродовж року

Керівники груп: Тютюнник О.О., Багінська Н.Г.

 

4.

Виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду

Впродовж року

Адміністрація ліцею

 

5.

Розробка матеріалів комплексного методичного забезпечення предметів і професій Розробка презентацій, навчальних фільмів до уроків теоретичного та виробничого навчання по всіх професіях та предметах

Впродовж року

Педагоги центру

 

6.

Розробка й апробація навчально-програмної документації, проектів державних стандартів професійно-технічної освіти, експериментальних навчальних програм, курсів тощо

Впродовж року

Педагоги центру

 

7.

Підготовка виступів на конференціях, семінарах, школах ППД, засобах масової інформації

Впродовж року

Педагоги центру

 

VІ. Атестаційна робота

1.

Організаційні заходи щодо проведення атестації педагогів (написання наказів, прийом заяв педагогів)

Вересень-жовтень

Голова атестаційної комісії, методист

 

2.

Складання індивідуальних планів атестації педагогів, їх погодження, корекція планів самоосвіти

Вересень-жовтень

Педагоги, методист, члени атестаційної комісії

 

3.

Проведення засідань атестаційної комісії

За потребою

Голова атестаційної комісії

 

4.

Вивчення та узагальнення  системи роботи пелагів, що атестуються

Жовтень-лютий

Члени атестаційної комісії

 

5.

Складання атестаційних характеристик педагогів

До 1 березня

Голова атестаційної комісії

 

6.

Творчі звіти педагогів, що атестуються

Лютий-березень

Педагоги, методист, голови МК

 

7.

Проведення атестації педагогів

Березень

Атестаційна комісія

 

8.

Підведення підсумків атестації педагогів у ліцеї (проведення методичної наради, заповнення атестаційних листів та підготовка матеріалів до засідання атестаційної комісії Департаменту освіти і науки, написання наказу)

Березень-квітень

Голова, секретар атестаційної комісії

 

9.

Участь у засіданні обласної атестаційної комісії

квітень

Голова, секретар атестаційної комісії, педагоги

 

Методист                                 Л.В.Грабовська

 

Форма входу
Наша адреса
 Хмельницька обл.
Полонський р-н.
м. Полонне, вул. Юзькова, 48
смт. Понінка, вул. Пермоги, 37
Наші контакти
Телефони:
(03843) 7-12-93 - Секретар
(03843) 3-25-06 - Секретар
(03843) 7-12-98 - Директор
(03843) 3-25-06 - Директор
(03843) 7-12-94 - Бухгалтерія
(03843) 3-10-78 - Бухгалтерія
(03843) 7-20-66 - Гуртожиток
(03843) 3-22-60 - Гуртожиток
Факс:
(03843) 7-12-93
(03843) 3-25-06

ppal035@ukr.net
Календар
«  Грудень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук
Друзі сайту
Друзі сайту
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET