Меню сайту
Фотогалерея

Всі фото
Погода в Понінці

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор центру

_________________М.Є.Романюк

ПЛАН  РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 «ПОЛОНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»

НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповіда­льний

Відмітка

 про виконання

1

З метою реалізації завдань, викладених в Законі України «Про професійно-технічну освіту», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічному навчальному закладі» та «Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі» скласти, проаналізувати та подати на розгляд і затвердження педагогічною радою та директором центру плани роботи:

     
-   плани колективної методичної роботи До 01.06.2017р Методист  
-   методичних комісій До 08.09.2017р Голови метод комісій  

-  єдиний план методичної роботи на рік

-   план роботи Школи молодого та малодосвідченого спеціаліста (Для майстрів в/н) за окремим планом роботи

До 31.08.2017р

 

До 20.09.2017р

Методист

 

Методист
 
2

Зосередити в методичному кабінеті плануючу документацію на 2017- 2018 навчальний рік:

  • план роботи центру;

- план роботи Школи молодого та малодосвідченого спеціаліста (Для майстрів в/н) за окремим планом роботи;

  • план роботи педагогічної ради центру;
  • нормативну базу освітнього процесу;
  • плани проведення тижнів, відкритих уроків;
  • якісний та кількісний склад викладачів, майстрів в/н
 серпень 2017р. Методист, педагогічна рада  
3 Скласти графік внутрішнього  контролю серпень 2017р. Дирекція, Методист  
4 Скласти графік відвідування   обласних методичних секцій серпень 2017р.

Методист

 
5 Скласти графік і тематику проведення відкритих уроків Вересень 2017р. Методист, методичні комісії  
6

Скласти аналіз методичної роботи

за рік :
червень 2018р

Дирекція

Методист
 

Підготувати проекти наказів про

  • організацію науковометодичної роботи в центрі;
  • Про проведення предметних тижнів.
  • Про організацію роботи з молодими та малодосвідченими педагогами;
Про вивчення та впровадження ППД (Карасєвич Г.К – викладача загальноосвітньої підготовки, Мовчан І.Д. – викладача професійної підготовки, Богуша І.Л. – майстра виробничого навчання).
Вересень-листопад 2017р.  
7 Організувати вивчення викладачами і майстрами виробничого навчання навчальних планів і програм серпень 2017р.

Заст. директора з НВР, методист

 
8 Організувати підписку необхідної педагогічної і професійної преси

Грудень,2017

травень 2018
Бібліотекар  
9 Перетворити методичний кабінет в основний осередок методичної роботи Впродовж року Методист  
10 Забезпечити явку педагогічних працівників на засідання  обласних секцій Згідно плану роботи Директор, методист  
11 Постійне оновлення КМЗ теоретичного та професійно-практичного навчання впродовж року Голови МК, педагоги  
ІІ.   Методична робота
1 Спрямувати роботу методичних служб ліцею на завершення роботи над єдиною методичною проблемою «Інноваційні аспекти організації навчально-виховного процесу, як основа формування творчої особистості учня при підготовці високо Впродовж  року Методист, голови МК, творчих груп  
2 Співбесіда з педагогами з питань роботи над єдиною методичною проблемою, анкетування Вересень, впродовж року Методист  
3 Консультування (повсякденне) викладачів і майстрів виробничого навчання з різноманітних напрямків методичної роботи та запровадження інноваційних педагогічних технологій. Впродовж  року Методист, голови МК  
4 Моніторинг якості знань учнів

Вересень 2017р.

Травень –червень 2018 р.

Заступники директора,

методист,

голови МК
 
5 Проведення методичних оперативних нарад (оперативок) Впродовж  року Методист  
6 Методична консультація «Увага атестація!» Вересень 2017р.

Методист

 
7 Вивчення змісту планів і програм  та обговорення заходів для їх виконання. Вересень 2017р.

Методист,

Голови МК
 
8 Діагностика навчальних досягнень з предметів загальноосвітньої підготовки за курс 9-ти річної школи та  вивчення інтересів і захоплень учнів І курсу. Вересень 2017р.

Заступник директора з НМР, Психолог, 

Класні керівники

 
9 Приймати участь у засіданнях МК  з метою контролю і надання методичної допомоги в роботі комісій. Впродовж  року Методист  
10 Вивчення наказів, положень, з навчально-методичної роботи, обговорення заходів для їх реалізації. Впродовж року

Методист

голови МК
 
11 Методичний супровід з виконання навчальних програм загальноосвітньої, професійної підготовки та виробничого навчання за вимогами Держстандартів середньої освіти та ПТО Впродовж року.

Дирекція,

методист
 
12 Проведення відкритих уроків,  виховних заходів Згідно графіка Викладачі, майстри в/н  
13 Навчально-методичні консультації (індивідуальні, групові, колективні) Впродовж року

Дирекція,

методист
 
14 Проводити консультації для молодих педагогів - викладачів, майстрів виробничого навчання. Впродовж року Методист, педагоги-наставники  
15 Школа молодого та малодосвідченого спеціаліста Згідно графіка Методист  
16 Методична  рада за потребою

Директор,

методист

 
17

Засідання методичних комісій:

-   викладачів та майстрів виробничого навчання професій «Столяр будівельний. Виробник художніх виробів з лози»
за окремим планом голова МК Одюшин В.П.  
-   майстрів виробничого навчання та викладачів професій «Швачка. Кравець.», «Кухар. Офіціант.», «Соціальний працівник. Молодша медична сестра по догляду за хворими». за окремим планом Одюшина Л.В.  
-   майстрів виробничого навчання та викладачів електротехнічних професій та професій папероробного виробництва за окремим планом Плакса В.В.  
-   майстрів виробничого навчання та викладачів сільськогосподарських професій За окремим планом Натальчук Ю.І.  
-   викладачів загальноосвітніх дисциплін за окремим планом Жмак А.А.  
-   класних керівників та вихователів за окремим планом Шклярук Л.В.  
18 Участь в обласних конкурсах

Згідно графіка

Дирекція, методист

 
19 Організувати комп’ютерний всеобуч  (створення блогів) Протягом року 2017– 2018 р. Методист, викладач інформатики  
20 Забезпечити якісну підготовку і змістовне проведення предметних тижнів: Згідно графіка

Методист

 
-   методичної комісії майстрів виробничого навчання та викладачів професій «Швачка. Кравець.». Березень 2018 Одюшина Л.В.  
-   методичної комісії майстрів виробничого навчання та викладачів електротехнічних професій та професій папероробного виробництва Квітень 2018 Плакса В.В.  
-  загальноосвітніх дисциплін Лютий 2018 Жмак А.А.  
21 Створити належні умови для самоосвіти педагогічних працівників Постійно Методист  
22 Діагностування ефективності методичної роботи із загальної методичної проблеми травень 2018р. Методист  
23 Вивчення і аналіз діагностування рівня культури, життєдіяльності та індивідуальних здібностей учнів. Березень 2017р.

Методист, Психолог, творча група

 
ІІІ   Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду
1 Скласти план вивчення і впровадження ППД До 01.10.2017р Методист  
2 Творчі звіти кращих викладачів, майстрів виробничого навчання Березень 2017р. Методист, МР  
3 Систематизація та узагальнення досвіду роботи педагогів Карасєвич Г.К., Мовчан І.Д., Богуша І.Л., Натальчука Ю.І. Лютий 2018р.

Дирекція,

методист, педагогічна рада

 
4 Організувати наставництво Вересень, згідно наказу директора Методист  
5 Вивчення системи роботи викладачів, майстрів в/н Впродовж року Дирекція, методист  
6 Провести творчі звіти педагогів, що атестуються Березень, 2018р  Атестаційна комісія, викладачі, майстри в/н  
7 Виставка педагогічної творчості: «Атестація, як принцип успішності педагога» Березень 2018р. Методист, викладачі, майстри в/н  
8 Підтримувати ділові контакти з НМЦ ПТО області, а також з вищою школою Впродовж  року 

Дирекція, методист

 
9 Проводити взаємовідвідування уроків , позаурочних і виховних заходів Протягом року Викладачі, майстри в/н  
ІV Втілення у навчально-виховний процес інноваційних технологій
1 Оформити підписку періодичної преси на 2018 рік Листопад-травень

Бібліотекар, методист

 
2 Поновлювати куточок методичної інформації Впродовж року Методист  
3 Поповнювати картотеку педагогічних видань, передового педагогічного досвіду Впродовж року Методист  
4 Проводити годину методичної інформації (за матеріалами нормативних документів, періодичної педагогічної  і професійної преси, наказів управління освіти і науки,, центру) Щомісяця Методист  
5 Зосередити в методичному кабінеті основні нормативні документи: накази, інструктивні положення, методичні рекомендації Впродовж року Методист  
6 Проводити виставки методичної і навчальної літератури В період надходження літератури Методист, бібліотекар  
7 Забезпечити поповнення методичного кабінету новими методичними виданнями І семестр Дирекція, Методист  
8 Відповідно до надходження в бібліотеку забезпечити викладачів і майстрів виробничого навчання новинками навчально-методичної літератури Постійно Бібліотекар  
9 Запровадити практику співпраці з ЗМІ (надсилати матеріали до друку, з метою позиціювання освітніх досягнень) постійно Методист  
V  Інформаційна та видавнича  діяльність
1 Постійно організовувати забезпечення інформаційно-методичними матеріалами персональний сайт центру. Впродовж року 

методист, голови МК

 
2 Продовжувати співпрацю з журналом «Профтехосвіта» Впродовж року  педколектив центру   
3

Підготовка і випуск навчально-методичних матеріалів на правах рукопису:

- навчально-методичного характеру;

- аналітичного характеру;

- з досвіду роботи;

на допомогу різним категоріям педпрацівників (консультативного та рекомендаційного характеру)
Впродовж року  педколектив центру   
Методист ліцею                                         Л.В.Грабовська
Форма входу
Наша адреса
 Хмельницька обл.
Полонський р-н.
м. Полонне, вул. Юзькова, 48
смт. Понінка, вул. Пермоги, 37
Наші контакти
Телефони:
(03843) 7-12-93 - Секретар
(03843) 3-25-06 - Секретар
(03843) 7-12-98 - Директор
(03843) 3-25-06 - Директор
(03843) 7-12-94 - Бухгалтерія
(03843) 3-10-78 - Бухгалтерія
(03843) 7-20-66 - Гуртожиток
(03843) 3-22-60 - Гуртожиток
Факс:
(03843) 7-12-93
(03843) 3-25-06

ppal035@ukr.net
Календар
«  Січень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук
Друзі сайту
Друзі сайту
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET