Меню сайту
Фотогалерея

Всі фото
Погода в Понінці
ЗВІТ ДИРЕКТОРА 
Державного навчального закладу «Полонський агропромисловий центр професійної освіти»
Романюка М.Є.
ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПОСАДІ 
ЗА  2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК.
Як директор центру, у своїй діяльності впродовж 2017-2018 навчального року, я керувався Статутом центру, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора навчального закладу, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника професійно-технічного навчального закладу.
Держава перед нами ставить завдання: підготувати висококваліфікованих робітників, конкурентноспроможних на сучасному регіональному ринку праці, виховати фізично здорову, творчу особистість, здатну знайти своє місце у складних умовах ринкової економіки та приймати самостійні рішення. Щоб виконати це завдання, я як керівник центру, в своїй діяльності особливу увагу звертав:
  • на створення в навчальному закладі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти;
  • на оновлення змісту освіти;
  • на забезпечення виконання концепції професійного навчання.
Важливе місце в моїй діяльності займає виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення виконання державного замовлення на підготовку робітничих кадрів. Так в 2018 році наш центр прийняв до своїх лав 175 першокурсників, що становило 100% від державного замовлення. Учнівський контингент становив –  541 чоловік. 
Щороку на загальних батьківських зборах та групових батьківських зборах розглядається питання відповідальності батьків за відвідування дітьми навчальних занять. Центр  зі свого боку робить все, щоб усі учні  мали змогу навчатися, отримати професію.
З учнями, які без поважних причин не відвідують навчальний заклад та їхніми батьками проводиться постійна профілактична робота на рівні майстрів виробничого навчання, класного керівника, соціального педагога, заступників, директора центру і служби у справах дітей при райдержадміністрації.
Навчальна діяльність учнів
За підсумками 2017-2018 навчального року учні центру показали хороший рівень навчальних досягнень. З 462 учнів, які закінчували навчання станом на 01.07.2018 року високий рівень мають 6 (1,3%) учнів, достатній – 75 (16,23%) учнів; середній – 295 (63,85%) учнів, початковий – 86 (18,61%) учнів. Відсоток успішності становить 81,39%. Інтегрований відсоток якості знань становить 17,53%. 
245 випускників завершили навчальний рік, 240 отримали дипломи кваліфікованих робітників, з них 11 – дипломи   з відзнакою, 5 – отримали свідоцтва. 
Саме завдяки оптимальному використанню  цілеспрямованої індивідуальної роботи з учнями, учні центру досягли вагомих результатів в   змаганнях, конкурсах, тощо. Всього  брали участь в обласних олімпіадах та конкурсах – близько 100 учнів. 
Вибороли призові місця та стали переможцями – 50 учнів. 
З них:
     І місць – 8
    ІІ місць – 9
    ІІІ місць – 14
-    Диплом І ступеня в ІІ етапі ХVІІ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика серед учнів ПТНЗ (Ковальчук Павло, викладач Осадчук Н.Л.);
-    ІІ місце за участь у обласній олімпіаді з математики (Писаренко Михайло, викладач Сосуля Л.В.);
-    4 місце за участь в обласній олімпіаді з англійської мови (Ковальчук Павло, викладач Бейгер Т.В.);
-    4 місце за участь в обласній олімпіаді з  історіі (Купець Анастасія, викладач Одюшин В.П.). Загальнокомандне місце – ІІ;
-    Диплом ІІІ ступеня в обласному конкурсі фахової майстерності серед учнів ЗПО з професії кравець – Ладнік Анастасія, викладач Мовчан І.Д., майстер виробничого навчання Грабовська В.В., Шатковська А.С.;
-    Диплом І ступеня в обласному конкурсі фахової майстерності серед учнів ЗПО з професії столяр – Леонець Віталій, викладачі Романюк М.Є., Одюшин В.П., майстер виробничого навчання Бадрак А.О.;
-    Диплом ІV ступеня на Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед учнів ЗПО з професії столяр – Леонець Віталій, викладачі Романюк М.Є., Одюшин В.П., майстер виробничого навчання Бадрак А.О.
-    Диплом ІІІ ступеня І етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» - Козюк Олександр, викладач Цвіркун С.М.
-    Обласна виставка витинанок та вертепів -   Диплом ІІІ ступеня, керівник гуртка Ковальчук Ю.О.;
-    Обласний заочний конкурс молодіжних газет «Нова преса» - Диплом ІІ ступеня Єзерська Катерина, викладач Гвалтюк М.А.;
-    Обласний конкурс писанкарства та  вишивки   –  Диплом ІІІ ступеня, керівники гуртків Одюшин В.П., Степанчук С.С.;
-    Обласний конкурс юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні» серед учнів ПТНЗ - Диплом І ступеня, Рибій Назар, викладач Сінчук Т.М.;
-    Обласний конкурс мультимедійних проектів «Це моя Україна» - Диплом ІІІ ступеня - Піщевська Світлана, Ладнік Анастасія, керівник гуртка Богуш І.Л.;
-    Обласний конкурс мультимедійних проектів «Це наша Україна» - Диплом ІІІ ступеня - керівник гуртка Богуш І.Л.; 
-    Обласний конкурс патріотичної пісні «Співоче Поділля» - Диплом ІІІ ступеня,  Матюк Тетяна, Гурська Ірина, керівник гуртка Падун О.В.;
-    Обласний конкурс «Пісенний вернісаж» - Диплом ІІ ступеня, Падун Олена.
-    Обласний конкурс «Веселий пензлик» - Диплом ІІ ступеня;
-    Обласний конкурс КВК «Проффест» - Диплом ІІІ ступеня, керівник Одюшин В.П.;
-    Огляд-конкурс художньої самодіяльності – Диплом ІІІ ступеня, 13 відзнак у номінаціях, керівники гуртків Гуцол І.А., Падун О.В., Одюшин В.П., Сінчук Т.М., Ковальчук Ю.О., Кононенко І.І., Плакса А.В.
В навчальному закладі працює 34 гуртки. 
Учні, які виявили особливі успіхи у навчанні, художній творчості, досягли значних результатів у олімпіадах, конкурсах, змаганнях, творчі колективи центру отримали премії, дипломи, грамоти, подяки.  
Використання сучасних мультимедійних та інформаційних технологій стає одним з важливих елементів освітнього процесу, що забезпечує підвищення його ефективності. В центрі створено певну матеріально-технічну базу для проведення уроків з використанням мультимедійних технологій. 
Практично всі педагогічні працівники мають навички використання мультимедійної техніки на уроках та в позаурочний час. 
Час диктує все нові і нові вимоги до педагогічного працівника, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 
Центр підключений до мережі Інтернет з необмеженим доступом, що забезпечило реальні можливості роботи в Інтернеті як для працівників, так і для учнів. Інтернет-технології широко використовуються при підготовці творчих робіт учнями  та педагогами.
Викладачі, майстри виробничого навчання активно впроваджують в освітній процес мультимедійні технології, зокрема із застосуванням мультимедійного проектора, комп’ютерних програмних засобів навчання. 
Маємо сайт навчального закладу.
Волонтерська діяльність
Учні та працівники центру приймали участь у благодійних акціях:
•    «Миколай тебе пам’ятає» - вітання з днем св. Миколая мешканців центру соціальної реабілітації для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
•    «Подаруй тепло солдату». Акція передбачала збір теплих речей  учасників АТО.
Працівниками центру сплачено військового збору на суму 101828 грн.
Кадрове забезпечення
Сучасна парадигма освіти, застосування новітніх технологій потребує якісно нового підходу до підвищення фахової майстерності педагогів. 
Навчальний процес здійснюють 68 педагогів. З них: 
- викладачів загальноосвітніх предметів – 10; 
- викладачів предметів професійного циклу – 14; 
- майстрів виробничого навчання – 38;
- вихователів гуртожитку – 3; 
- спеціалістів – 16. 
- викладачів вищої категорії – 30; 
- викладачів першої категорії – 16;
- викладачів, що мають педагогічне звання «старший викладач» - 7; 
-  викладачів, що мають педагогічне звання « викладач-методист» -3
- майстрів виробничого навчання, яким встановлено найвищий посадовий оклад відповідно до 14-го тарифного розряду – 10 чол;
- майстрів, яким присвоєно педагогічне звання «Майстер виробничого навчання I категорії» - 1
- майстрів, яким присвоєно педагогічне звання «Майстер виробничого навчання IІ категорії» - 2
Зараз навчальний заклад забезпечений спеціалістами з усіх навчальних дисциплін. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. 
Методична робота
Методична робота з педагогічними кадрами була спрямована на обмін досвідом, поглиблення знань з методичних, педагогічних і психологічних питань, реалізацію загальної методичної проблеми. 
Було проведено 11 педагогічних рад, працювали школи передового досвіду та молодого педагога, відповідно до планів проводились інструктивно-методичні наради, семінари, засідання методичних комісій. 
У центрі працює 4 методичні комісії відповідно до професій, з яких здійснюється підготовка робітників, 1 циклічна методична комісія із загальноосвітніх дисциплін і методична комісія класних керівників та вихователів.
Педагоги плідно працювали на ниві створення методичної літератури. До апробації в ПТНЗ області готується збірник «Дидактичний матеріал з української мови», автор Карасєвич Г.К. 3 різнопланових напрацювання: Мовчан І.Д., Грабовська В.В. збірник «Збірник завдань для узагальнення знань учнів з НМ2 «Технологія виготовлення поясних виробів», Одюшина Л.В. ЕПЗ «Інтерактивна система контролю знань учнів з предмета «Технологія приготування їжі, основи товарознавства», Бейгер Т.В. ЕПЗ «Збірник завдань для контролю знань учнів з економіки» - схвалено до використання та поширення Науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.
В центрі було проведено виставку КМЗ «Педагогічні ідеї та знахідки» з предметів загальноосвітньої підготовки, на якій представлено близько 20 комплектів матеріалів. Кращі роботи були надіслані для участі в обласному конкурсі-виставці. Гвалтюк М.А. – викладач історії стала переможцем обласної виставки.
Педагоги навчального закладу брали активну участь в 49 обласних масових заходах: конкурсах, виставках, семінарах:
- обласний огляд-конкурс на кращий кабінет захисту Вітчизни – Диплом ІІІ ступеня, викладачі Жухевич В.І., Дорофійчук О.В.;
- обласний конкурс на кращий навчальний кабінет з предмета «Охорона праці» - Диплом ІІІ ступеня, викладач Рубєж Т.В.;
- обласний конкурс на кращу навчальну майстерню (професія «Кравець») у номінації «Оновлення навчально-матеріальної бази майстерні» - Диплом призера, майстер виробничого навчання Грабовська В.В.;
- обласний конкурс на кращий електронний підручник, посібник за професією «Швачка, кравець, закрійник» - Диплом ІІ ступеня, викладач Мовчан І.Д., майстер виробничого навчання Грабовська В.В.;
 - обласний конкурс на кращий електронний підручник, посібник за професією «Кухар, кондитер» - Диплом ІІ ступеня, викладач Одюшина Л.В.;
- обласний конкурс на кращий електронний підручник, посібник з економічних дисциплін - Диплом ІІ ступеня, викладач Бейгер Т.В.
- Всеукраїнський конкурс на кращий електронний освітній ресурс «Планета ІТ» - Богуш І.Л., Сертифікат учасника.
         Педагогічні працівники  проводили роботу з обдарованою молоддю.
         На базі навчального закладу було проведено обласний семінар викладачів предмета «Охорона праці».
На даний час активно працює творча група педагогів під керівництвом Багінської Н.Г. та Герасимчук А.В. щодо відкриття та продовження дії Ліцензій на підготовку кваліфікованих робітників.
Охорона здоров’я
Велику увагу приділяю організації харчування, медичного обслуговування учнів та педагогічних працівників. 
У їдальнях організоване гаряче харчування для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, для учнів.
Щодня більше 200 учнів і працівників отримують гаряче харчування.
Щороку учні і працівники проходять медичне обстеження, їх результати аналізуються на нарадах при директорі, педрадах. 
У центрі функціонує стоматологічний кабінет та 2 здоровпункти.
Для збереження та зміцнення здоров’я, працює велика кількість спортивних секцій. Спортивний зал працює щодня до 19-00 години. Також до послуг учнів стадіон, спортивний майданчик, корт, зал важкої атлетики.
Цікавими оздоровчими заходами у центрі є проведення традиційного спортивного свята до Дня захисника України, конкурсу строю та пісні, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю. 
У планах виховної роботи кожного класного керівника заплановано певні заходи оздоровчого характеру з групою.
У своїй роботі приділяю значну увагу дотриманню вимог охорони дитинства, правил техніки безпеки, вихованню в учнів свідомого, дбайливого ставлення до власного здоров’я як найвищої цінності. 
Велика увага приділяється й формуванню особистих якостей дітей, їх почуттів, емоцій. У цьому напрямку працює соціально-психологічна служба закладу. 
Робота з дітьми різних соціальних категорій
Наданню соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування – особлива увага.
В центрі на обліку перебувало 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 80 дітей з малозабезпечених сімей, а також
•    дітей-інвалідів, які навчаються в закладі: 9
•    дітей, які проживають у багатодітних сім'ях: 98 
•    дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС: 3
Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування за 2017-2018 навчальний рік було виплачено: стипендію у розмірі 805672 грн.; на білизну – 9680 грн.; на літературу – 10950 грн.
Для забезпечення гарячого харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування було витрачено 585160 грн.
Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування було вручено подарунки до дня Святого Миколая.
Діти пільгових категорій залучаються до різних гурткових занять, їм приділяється підвищена увага та соціально-психологічний супровід.
Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогів працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення
Практикую різні форми морального стимулювання: 
•    оголошення подяки на загальній лінійці;
•    нагородження грамотами та дипломами.
Але крім морального ми ще й, по можливості, і матеріально намагаюсь стимулювати навчальну діяльність учнів та роботу педагогів.
Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку
В своїй діяльності великого значення надаю профілактичній роботі з учнями щодо дотримання ними правопорядку та попередження правопорушень:
•    корекційну роботу проводять практичний психолог та соціальний педагог для учнів, які стоять на внутрішньому обліку, було створено індивідуальні корекційні  програми, постійно контролювались відвідування занять цими учнями;
•    проводилися зустрічі з працівниками правоохоронних органів, юстиції;
•    проведено тиждень правових знань;
•    З метою дотримання дисципліни і порядку в центрі організоване чергування педагогів і учнів, рейди "Урок", діє батьківський клуб "Довіра ".
Стан дитячого травматизму
Щодо показників стану дитячого травматизму, то можна стверджувати, що він залишається на тому ж рівні, що і в минулому році.
Однак, хочеться зауважити, що всі травми мають невиробничий характер і більшість травм діти отримують або під час канікул, або в позаурочний час.
Щомісячно ми проводимо аналіз стану дитячого травматизму і постійно вживаємо заходи, спрямовані на профілактику і попередження травматизму.
Робота з дорадчими органами
У своїй діяльності співпрацюю з різними громадськими організаціями, залучаю до управління центром педагогічну та батьківську громадськість. Раджуся зі своїми заступниками, педагогічним колективом, батьками, учнями, прислухаюсь до їх думки.
На початку навчального року на педагогічній раді погоджуємо робочі навчальні плани; на засіданнях батьківського комітету розглядаємо питання зміцнення навчально-матеріальної бази центру, оздоровлення, соціальний захист дітей.
Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму учнів у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання професійно-технічних навчальних закладів та організацій освітнього процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу центру з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації. Наказом по центру призначено відповідального за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

Фінансово-господарська діяльність 

Адміністрацією приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюлі центру поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, картинами, панно, активно проводиться робота по озелененню коридорів. У 2017-2018 навчальному році проведено господарські роботи:

-    проведено частковий ремонт навчальних корпусів, майстерень, кабінетів, спортивного залу (фарбування підлоги, панелей) – 7800 гр.;  
-    проводилась робота по збереженню енергоносіїв (встановлення електронних лічильників обліку електроенергії в гуртожитку по вул. Будівельників. 10, заміна лампочок розжарювання на світлодіодні);
-    проведено поточний ремонт їдальні (відремонтовано меблі).
-    проведено ремонт системи опалення майстерні столярів – 3500 грн;
-    проведено ремонтні роботи по відновленню лазні (встановлення котла, баків для води, будування котельні) – 9400 грн;
-    заготовка фарби, розчинника для поточного ремонту навчальних корпусів, гуртожитку та спортивного залу – 9500грн.
-    ремонт методичного кабінету – 24500грн;
-    закупка та повірка вогнегасників – 2500 грн;
-    заготівля та придбання лісоматеріалів, дощок – 5200 грн;
-    ремонт автомобіля ВАЗ 2109 – 14500грн;
-    ремонт слюсарної майстерні – 978 грн;
-    обладнання для пункту технічного обслуговування – 2118 грн;
-    фарбування с\г техніки – 1302 грн;
-    ремонт техніки (автомобіль ГАЗ-53, трактори) – 4850 грн;
-    потреби підсобного господарства – 559 грн.
В гуртожитку центру:
-    замінено 1 бойлер (к.105);
-    проведено поточні ремонти в жилих кімнатах;
-    заміна лампочок розжарювання на світлодіодні;
-    проведено ремонт коридору гуртожитку (заміна вагонки) ;
-    ремонт побутових кімнат та виховательських кімнат;
-    придбано насоси для подачі води в гуртожиток та навчальний корпус – 3 шт, 7200 грн;
Відповідно бухгалтерських документів залишок на 01.01.2018 року становив 8452,00 гривень. Всього надійшло коштів 1384329,00  грн.;
-    квартирна плата – 532000,00 гривень;
-    надання освітніх послуг – 134340,00 гривень;
-    плата за проживання в гуртожитку – 105600,00 гривень;
-    оплата за харчування – 119000, 00 гривень;
-    субсидія – 308000, 00 гривень;
-    врожай – 185000,00 гривень.
Отримані кошти були витрачені на:
-    заробітна плата, преміювання – 284000,00 гривень;
-    закупівля матеріалів – 390164,00 гривень;
-    оплата послуг – 84383,00 гривень;
-    виплата коштів за відрядження – 15500,00 гривень;
-    харчування – 123674,00 гривень;
-    оплата за електроенергію – 183000,00 гривень;
Всього – 1337721,00 гривня.
Вся документація на витрати оформлена згідно чинного законодавства.

Юридичне забезпечення

Проведено 2 процедури закупівлі товару та послуг за державні кошти на 2018 рік у відповідності до Закону України «Про здійснення державних закупівель». Проведені відкриті торги по закупівлі вікон, які відмінені в зв’язку з дискваліфікацією учасників. Почата процедура відкритих торгів щодо повторної закупівлі вікон.

За даний період на адресу центру надійшло 3 претензії щодо сплати заборгованості за надання послуг від КП «Полонне тепловодопостачання» та «Укртелекому». Претензії задоволені.
Центром було подано 2 цивільні позови в кримінальних справах про крадіжку майна навчального закладу. На даний час вони знаходяться на розгляді в суді (один в апеляційній інстанції).
 Укладено Колективний договор на 2018-2020 роки між адміністрацією та трудовим колективом центру з додатком. Розроблені 5 положень щодо матеріального забезпечення та заохочення працівників навчального закладу та правила внутрішнього трудового розпорядку.
Ведеться  робота щодо внесення нерухомих об’єктів, що перебувають на балансі закладу, в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. 

Управлінська діяльність

Основні напрями реалізації проблемних питань на 2018-2019 навчальний рік: 
- удосконалення системи внутрішнього контролю; 
- збагачення матеріально-технічної бази центру (придбання комп’ютерів, меблів, інструментів); 
- поглиблене вивчення та впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій; 
- вдосконалення комп’ютерної забезпеченості навчальної та управлінської діяльності;  
- зміцнення співпраці із замовниками кадрів; 
- удосконалення роботи з обдарованими дітьми; 
- виховання свідомого громадянина – патріота; 
- формування стійких переконань у необхідності здорового способу життя. 
На наступний підзвітний термін ставлю завдання і надалі створювати позитивний імідж центру, прикласти максимум зусиль для створення належних умов навчання учнів та праці колективу. 


 

 
Форма входу
Наша адреса
 Хмельницька обл.
Полонський р-н.
м. Полонне, вул. Юзькова, 48
смт. Понінка, вул. Пермоги, 37
Наші контакти
Телефони:
(03843) 7-12-93 - Секретар
(03843) 3-25-06 - Секретар
(03843) 7-12-98 - Директор
(03843) 3-25-06 - Директор
(03843) 7-12-94 - Бухгалтерія
(03843) 3-10-78 - Бухгалтерія
(03843) 7-20-66 - Гуртожиток
(03843) 3-22-60 - Гуртожиток
Факс:
(03843) 7-12-93
(03843) 3-25-06

ppal035@ukr.net
Календар
«  Грудень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук
Друзі сайту
Друзі сайту
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET